• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Majowe Święto Integracji

  DKP, js

  dodane 07.05.2013 09:06

  W Tarnowie trwa Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością.

  W ramach obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, odbywają się m.in. dni otwarte wielu instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przeglądy filmów poruszających tematykę niepełnosprawności, gry i zabawy integracyjne dla najmłodszych oraz festyn, który zakończy cykl uroczystości. – Chcemy pokazać osoby chore, niepełnosprawne. Chcemy uświadamiać, że są wśród nas. Tacy sami jak my. Mający te same potrzeby, ale i wymagający pomocy i wsparcia – mówi Dorota Krakowska, dyrektor MOPS. Celem obchodów Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością jest także prezentacja ich osiągnięć w różnych dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia.

  Program

  Dni Otwarte w instytucjach i w placówkach:

  Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Spraw Społecznych, ul. Goldhammera 3, 6-10 maja, godz. 7:30-15:30 (w Biurze Pomocy Społecznej funkcjonuje punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym udzielane są informacje na temat możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadań realizowanych przez MOPS i PUP na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ramach programu „Aktywny samorząd”),

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. M. B. Fatimskiej 9 (pok. 1, 2, 4, 5, 7), 6-10 maja, godz. 7:30-15:30 (pracownicy Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym będą udzielali informacji i pomocy w zakresie możliwości skorzystania ze środków PFRON w szczególności turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyk, a także o możliwości korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i zasadach kierowania do domów pomocy społecznej, przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego),

  Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3, 6-10 maja, godz. 8:00-15:00 (pracownicy będą udzielali informacji oraz pomocy w zakresie pośrednictwa pracy, form pomocy kierowanych do osób z niepełnosprawnością, tj. staży, szkoleń, miejsc interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, poszukiwania pracy zgodnie ze wskazaniami/przeciwwskazaniami lekarskimi),

  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Okrężna 4a, 6-10 maja, godz. 8:00-15:00 (możliwość zapoznania się z trybem postępowania dot. otrzymania orzeczenia
  o niepełnosprawności dziecka – uzyskanie świadczeń rehabilitacyjnych i pomocy finansowej oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia w celu odpowiedniego zatrudnienia, usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych, opiekuńczych, ulg
  i uprawnień),

  Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 8 maja, godz. 16:00-18:00 (konsultacje w pracowni polisensoryki i dogoterapii dla rodziców dzieci niepełnosprawnych),

  Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji, ul. Hodowlana 6, 8-9 maja, godz. 9:00-13:00 (zwiedzanie pracowni, poznawanie terapeutów i uczestników, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, możliwość zapisania się na zajęcia, każdy otrzyma upominek wykonany przez podopiecznych),

  Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
  ul. Klikowska 190, 6 maja, godz. 8:00-14:00,

  Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, 6 maja, godz. 8:00-14:00 (prezentacja działalności placówki, możliwość zwiedzenia i zapoznania się z terapeutami, pokaz prac i umiejętności uczestników, zajęcia integracyjne),

  Dom Pomocy Społecznej „Hostel” PSOUU Koło w Tarnowie, ul. Modrzejewskiej 48, 6 maja, godz. 9:00-16:00 (możliwość zwiedzania domu, poznania mieszkańców i opiekunów, uczestnictwo w pikniku integracyjnym zorganizowanym na terenie placówki),

  Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Punkt Wczesnej Interwencji, PSOUU Koło
  w Tarnowie, ul. Okrężna 4a, 8 maja, godz. 9:00-14:00 (możliwość zapoznania się
  z metodami terapeutycznymi, możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych, zapisy chętnych do niesienia pomocy w ramach wolontariatu),

  Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi, al. M. B. Fatimskiej 6, 8-9 maja, godz. 10:00-15:00 (możliwość zwiedzenia placówki, wystawa prac wykonanych przez uczestników podczas terapii zajęciowej, możliwość uczestnictwa w zajęciach plastycznych, zajęcia ruchowe),

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Romanowicza 9, 6-10 maja, godz. 9:00-12:00 (możliwość zwiedzania placówki przez rodziców i opiekunów z dziećmi na wszystkich poziomach edukacyjnych od przedszkola do szkoły zawodowej),

  Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Lippóczyego 4a, 6 i 8-10 maja, godz. 9:00-14:00,

  tarnowskie przedszkola i szkoły, w szczególności placówki z oddziałami integracyjnymi,
  6-10 maja, godz. 8:00-14:00,

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 6-10 maja, godz. 9:00-14:00 (w Punkcie Konsultacyjnym Poradni będą udzielane informacje nt. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów przedszkoli i szkół - oddziały integracyjne, klasy integracyjne i placówki specjalne),

  Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, 6 maja,
  godz. 8:00-20:00 (informacje, konsultacje, porady psychologiczne),

  Stowarzyszenie „Ich lepsze jutro”, ul. Jana Kochanowskiego, 8-9 maja, godz. 15:00-18:30 (prezentacja sal terapeutycznych i stosowanych metod terapeutycznych m.in. pokaz treningu mózgu metodą EEG Biofeedback, zajęcia w gabinecie światła, zajęcia muzykoterapeutyczne, pokaz dogoterapii).

  Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu – tel. 14 688 20 20, w godz. 7:30 – 15:30.

  Wydarzenia

  7 maja

  godz. 10:00 – kontynuacja Pleneru malarskiego „Pod niebem Tarnowa” – tarnowski Rynek (strona północna),

  godz. 12:00 – grupowa porada zawodowa „Rynek pracy – pokonaj bariery” – Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3,

  godz. 12:00 – Msza św. dla osób z niepełną sprawnością, rodzin i przyjaciół – kościół św. Krzyża i św. Filipa Neri, ul. Piłsudskiego 9,

  godz. 13:00 – „Marsz Godności” – przemarsz kolorowego i rozśpiewanego pochodu ulicami miasta (ul. Piłsudskiego - ul. Wałowa - ul. Katedralna - Rynek),

  godz. 13:30 – spotkanie osób niepełnosprawnych z Prezydentem Miasta Tarnowa (tłumacz migowy) oraz Happening Wojtka Klicha – Rynek (strona północna),

  8 maja

  godz. 9:00-12:00 – zabawy i gry integracyjne „Podróż za jeden uśmiech” – obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Romanowicza 9,

  godz. 10:00 – wystawa prac Koła Rękodzieła Artystycznego – Środowiskowy Dom Samopomocy, al. M. B. Fatimskiej 6,

  godz. 11:00 – Koncert Zespołu Ludowego ZALASOWIANIE – Środowiskowy Dom Samopomocy, al. M. B. Fatimskiej 6,

  godz. 12:00 – zajęcia aktywizacyjne „Kreatywne CV”, Powiatowy Urząd Pracy, pl. gen. J. Bema 3,

  9 maja

  godz. 9:00-11:00 – zabawy i gry integracyjne „Zabawa w kolory – dzień żółty” – obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Romanowicza 9,

  9-10 maja 2013 r. – cykl spotkań z młodzieżą w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych pod hasłem „SZANUJĘ - WSPIERAM - POMAGAM” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób niepełnosprawnych,

  10 maja

  godz. 10:00-13:00 – Konferencja „zGodnie o Niepełnosprawnych” – MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30.

  Przegląd filmów o tematyce związanej z niepełnosprawnością

  Kino Marzenie, ul. Staszica 4

  Film pt. „NIETYKALNI” prod. Francja - napisy (czas trwania 112 min.)
  – 8 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

  Film pt. „NA IMIĘ MA SABINE” prod. Francja - napisy (czas trwania 85 min.)
  – 9 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

  Film pt. „NIENORMALNI” prod. Polska (czas trwania 78 min.)

  – 10 maja 2013 r., godz. 10:00, cena biletu 5 zł.

  Festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie
  11 maja 2013 r. (sobota)

  Uroczyste zakończenie Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnością

  11:00

  oficjalne rozpoczęcie Festynu    (tłumacz migowy)      

   

  występy artystyczne SOSW:

  występ zespołu wokalno-tanecznego DO-RE-MI

  konkurs „Mam talent”

   

  animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

   

  występy artystyczne WTZ PSOUU Koło w Tarnowie:

  „Miłość i tolerancja” Grupa „Przyjaciele”

   

  animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

   

  występy artystyczne WTZ SOSW:

  występ „ Bitwa Taneczna”

   

  animacje i zabawy – Damian Mika i Robert Frudziński

   

  występy artystyczne:

  koncert grupy integracyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Fundacji REPI i Pałacu Młodzieży „Albatros”

   

  animacje i zabawy – prowadzenie Damian Mika i Robert Frudziński

   

  nauka układu tanecznego

   

  ogłoszenie wyniku konkursu na najlepszy plakat, który będzie wydany w formie okolicznościowego znaczka pocztowego

   

  Ponadto:

  11:00 – 16:00

  prezentacja placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

  gry i zabawy ruchowo-sportowe,

  kiermasz prac wykonanych przez osoby z niepełną sprawnością,

  fotografia „w lustrze”,

  punkt malowania twarzy,

  stoisko z psem wyszkolonym do dogoterapii (możliwość pogłaskania psa
  i wydania komendy),

  punkt diagnozy logopedycznej,

  stoisko z warsztatami plastycznymi – możliwość wykonania kartek okolicznościowych i przedmiotów z masy solnej i innych,

  pokazy i konkursy przygotowane przez tarnowską Policję,

  pokazy Straży Pożarnej,

  spotkanie z WATAHĄ,

  grill z kiełbaskami.

   

   

   

  «« | « | 1 | » | »»

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół