Nowy numer 16/2018 Archiwum

Przed rokiem akademickim

W seminarium trwają egzaminy wstępne, a na Wydziale Teologicznym rozpoczęła się druga tura rekrutacji.

2 września w Seminarium Duchownym w Tarnowie odbywa się drugi termin egzaminów wstępnych, do którego zgłosiło się 14 kandydatów do kapłaństwa. Do pierwszej tury egzaminów, która odbyła się w lipcu, przystąpiło 26 osób.

Tego dnia rozpoczęła się też dodatkowa rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie na rok akademicki 2013/2014. Potrwa ona do 27 września.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność katechetyczno - pastoralną i socjalno - charytatywną na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie muszą przedstawić następujące dokumenty - świadectwo dojrzałości lub jego wiarygodną kopię, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub jego wiarygodną kopię, wypełniony kwestionariusz, opinię duszpasterza (proboszcza lub katechety), 4 fotografie, zaświadczenie lekarskie, kserokopię dowodu osobistego.

Podstawą przyjęcia na specjalność katechetyczno-pastoralną i socjalno-charytatywną są wyniki świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne („stara matura").

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie WTST w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6. Bliższych informacji można uzyskać w Sekretariacie WTST: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. 14-6223331.

« 1 »

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma