• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Sobór Jerozolimski

  Ks. Robert Głuchowski

  dodane 17.11.2013 19:29

  O dylematach teologiczno - moralnych pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

  Przed nami kolejny temat z cyklu „Trudne dzieje początków chrześcijaństwa”, który to cykl jest swoistym komentarzem do księgi Dziejów Apostolskich.

  W ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się bliżej trzynastemu i czternastemu rozdziałowi tej księgi. Jak zapewne słuchacze pamiętają, św. Łukasz mówi tam o pierwszej podróży misyjnej Barnaby i Pawła. W tę podróż są oni posłani przez wspólnotę antiocheńską i głoszą Ewangelię na Cyprze oraz w pewnych rejonach Azji Mniejszej takich jak Pamfilia, Frygia czy Pizydia. Powiedzieliśmy też, że centralnym punktem tej podróży jest Antiochia Pizydyjska, gdzie Paweł Apostoł w synagodze wygłasza mowę do Żydów i modlących się tam pogan. To przemówienie Pawła spotyka się z wielkim oddźwiękiem, co niestety budzi zazdrość Żydów i apostołowie muszą z tamtego miejsca uciekać, bo grozi im śmierć.

  Podsumowując temat pierwsze podróży misyjnej zwrócił ksiądz uwagę na temat zwrotu, który się wtedy w ewangelizacji dokonał. Chodzi o zwrot ku poganom.

  Tak. Właśnie, jak powiedzieliśmy już, to wydaje się kluczowe w pierwszej wyprawie misyjnej Pawła i Barnaby. Wspomniałem też, że św. Łukasz przedstawia w Dziejach Apostolskich pewien proces, który ma swój punkt kulminacyjny w pierwszej podróży Pawła Apostoła, a dokładnie w przemówieniu Pawła w Antiochii Pizydyjskiej. Mianowicie pierwszymi odbiorcami i adresatami Dobrej Nowiny byli Żydzi. Byli pierwszymi naturalnymi odbiorcami, bo to właśnie w żydowskim środowisku zakiełkowała Ewangelia. Żydzi byli przez stare przymierze do odbioru Dobrej Nowiny przygotowani. Jednak Ewangelię odrzucają. Właśnie w Antiochii Pizydyjskiej, w mowie do Żydów, Paweł wypowiada ważne słowa: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Druga podróż misyjna Pawła będzie już miała charakter czystej misji do pogan z centralnym przemówieniem Apostoła na ateńskim areopagu. Zanim to jednak nastąpi św. Łukasz przedstawia niezwykle ważne wydarzenie, które, można tak powiedzieć, porządkuje w Kościele pierwotnym ważną kwestię, jaką była relacja Żydów do pogan, a ściślej mówiąc, chrześcijan pochodzenia żydowskiego do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Chodzi o spotkanie apostołów w Jerozolimie w celu rozwiązania pewnych spornych kwestii, które się zrodziły na tym tle.

  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»
  oceń artykuł
  Komentowanie dostępne jest tylko dla .
  przewiń w dół