Nowy Numer 8/2018 Archiwum

Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła

Apostoł wyrusza umocnić wiarę wspólnot chrześcijańskich.

Chcemy przyjrzeć się bliżej trzeciej wyprawie misyjnej Pawła Apostoła.

Kończąc drugą wyprawę misyjną Paweł, jak czytamy w Dz, dotarł do Cezarei Nadmorskiej, jakiś czas spędził w Jerozolimie, aż zatrzymał się w Antiochii Syryjskiej (Dz 18,22). Była to najprawdopodobniej jesień 51 roku. W Antiocheńskiej wspólnocie Paweł spędził zimę, ale gdy tylko rozpoczęła się wiosna 52 roku wyruszył na następną wyprawę, którą nazywamy trzecią wyprawą misyjną apostoła, a trwała ona cztery lata, do wiosny 56 roku.

Możemy powiedzieć, że Apostoł Paweł nie mógł doczekać się tego, aby znów spotkać się ze wspólnotami, które założył.

To jest właśnie dla tej wyprawy najbardziej charakterystyczne, że ma ona charakter chrześcijański, dzisiejszym językiem możemy powiedzieć, duszpasterski. Paweł skupia się w niej przede wszystkim na tych, którzy już są chrześcijanami i potrzebują wsparcia, umocnienia, ukierunkowania. Wyraźnie tę Pawłową intencję wskazuje św. Łukasz, gdy o początkach tej misji pisze, że Paweł po pobycie w Antiochii "wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów" (Dz 18,23).

« 1 2 3 4 5 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Dlaczego osiemnasty rozdział w Ewangelii św. Mateusza nazywany jest mową eklezjalną?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor