Nowy numer 16/2018 Archiwum

Pytanie 20: Co znaczą słowa: „W imię ... Ducha Świętego”?

Te słowa również wskazują na naszą wspólnotę z Duchem Świętym. Od chwili chrztu „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Od chrztu Duch działa skutecznie w wiernych (por. 1 Kor 6,19). On umożliwi uczniom kroczenie drogą naśladowania Chrystusa, choćby ona wymagała ofiar (Hbr 9,14).

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali prawidłową odpowiedź na pytanie. Zwycięzcą studium z 12 lutego 2017 roku został Marcin Michałek. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Czy Chrystus przekazuje Pawłowi prawdę o swoim szczególnym zjednoczeniu z Kościołem? Gdzie to ma miejsce?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor