• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Dary Ducha

  ks. Piotr Łabuda

  dodane 14.05.2017 21:13

  Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich siedem.

  Czy sformułowanie „dary Ducha” występuje w listach Apostoła Pawła?

  Sformułowanie „dary Ducha”, czy też „dar Ducha”, w takiej formule – w takim rozumieniu, jak to wcześniej powiedzieliśmy, bezpośrednio nie pojawia się w listach św. Pawła. Jednakże mając na uwadze zwłaszcza List do Rzymian i Pierwszy List do Koryntian (Rz 1,11; 1Kor 12 – 14), mówienie o darach Ducha Świętego w myśli listów Apostoła Pawła jest w pełni uzasadnione.

  Co zatem Apostoł Paweł rozumie, gdy używa terminów które łączą się z darami Ducha Świętego?

  Zasadniczo w tekstach Apostoła Pawła spotykamy cztery terminy, które wskazują na „dary Ducha”: charisma, czy też charismata – słowo pochodzące od greckiego charisma – łaska, pneumatika – czyli dary duchowe, pneumata czyli dosłownie duchy oraz dorea – czyli łaska, dar.

  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»
  oceń artykuł
  Komentowanie dostępne jest tylko dla .
  przewiń w dół