Nowy numer 20/2018 Archiwum

Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija.

Jakie jest odniesienie tak rozumianej tajemnicy Ducha do wyznawanej w Credo wiary w Ducha Świętego?

Credo wyrosło – jak wiemy – z potrójnego pytania o wiarę w Boga Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Jednak jego historyczny rozwój sprawił, że na pierwsze miejsce w trzeciej części Wyznania wiary wysuwa się nie trzecia Osoba Boska, Duch Święty, lecz Duch Święty – jak to ujmuje J. Ratzinger – „jako dar Boga dla historii w gminie wierzących w Chrystusa”[6]. Takie przeniesienie akcentów nastąpiło wtedy, gdy włączono do Symbolu całą historię Jezusa, od poczęcia aż do powtórnego przyjścia. „Trzecia część musiała być teraz rozumiana jako dalsza historia Jezusa w przyjściu Ducha Świętego”[7]. Widzimy więc, że z jednej strony u podstaw Credo mamy wiarę w trzy osoby, w Trójcę, a z drugiej, że Duch Święty rozpoznawany jest w działaniu we wspólnocie Kościoła.

DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor