Nowy numer 20/2018 Archiwum

Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija.

Jakie jest główne dzieło Ducha Świętego w historii Boga i ludzi od dnia Pięćdziesiątnicy?

Jak powiedzieliśmy, ostatnia część Symbolu wskazuje na dar Ducha Świętego dla historii we wspólnocie wierzących. Tak więc głównym zagadnieniem jakie przywołuje ten artykuł Credo jest Kościół. I właśnie Kościół, jako wspólnota wierzących w Chrystusa, jest głównym dziełem Ducha Świętego.

„Historyczna” obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele rozpoczyna się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Lud, który nie istnieje sam z siebie, lecz powstał przez paschalną posługę Jezusa Chrystusa, nieustannie w swym istnieniu jest podtrzymywany przez obecność i działanie Ducha Chrystusa. Wspólnoty z Bogiem nie moglibyśmy osiągnąć własnymi siłami[14]. Kościół jest Ciałem Chrystusa poprzez bycie w komunii z Chrystusem. Dzięki jednoczącej mocy miłości Ducha Świętego, chociaż liczni, stanowimy jedno ciało, które jest Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 10,17).

DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor