Nowy Numer 11/2018 Archiwum

Odkrywając tajemnicę Kościoła w Starym Testamencie

Kościół w odwiecznym zamyśle Boga – idea "Ludu Bożego".

Czy można zatem powiedzieć, że pytanie o tajemnicę Kościoła powinno stawać się jednym z najważniejszych, wręcz fundamentalnych pytań współczesnego człowieka?

Pytanie o Kościół wraz z pytaniami o Boga, o początek i cel historii oraz o zbawienie człowieka tworzy rzeczywiście zbiór egzystencjalnych i fundamentalnych pytań człowieka, na które odpowiada Duch Święty posługujący się Kościołem, aby w ten sposób skutecznie uobecnić w historii dzieło zbawcze w Jezusie Chrystusie. Tym samym Kościół wpisuje się w horyzont nadziei dotyczącej całej ludzkości. Ta pierwotna tęsknota ludzkości za sprawiedliwością i pokojem znajduje swoje odbicie zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Objawienie odwiecznego planu Boga wobec wspólnoty ludzi, powołanych w Jezusie Chrystusie do uczestnictwa w życiu Bożym, rozpoczyna się w Starym Testamencie. Bóg postanowił wierzących w Jezusa Chrystusa zgromadzić w Kościele, który jako „rodzina Boża” urzeczywistnia się stopniowo w dziejach ludzkości. Sobór Watykański II wskazuje, że Kościół został „cudownie przygotowany w historii narodu wybranego i w Starym Przymierzu” („Lumen Gentium” 2) za pośrednictwem licznych obrazów i figur, które pozwalają odkrywać jego tajemnicę (KKK 753).

DO POBRANIA: |
oceń artykuł
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Pytanie

Jak miała na imię wskrzeszona przez Piotra kobieta?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor