Nowy Numer 07/2018 Archiwum

Pytanie 2: Wymień trzy terminy wyrażające istotę teologii wybrania, jaka została zawarta w Księdze Powtórzonego Prawa.

Terminami wyrażającymi teologię wybrania, jaka zawarta została w Księdze Powtórzonego Prawa są: "święty", "wybrany" i "własność".

Dziękujemy wszystkim za nadesłanie prawidłowych odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 8 października został Jerzy Dulak. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Co to znaczy, że powołani uczniowie mają stać się rybakami ludzi?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor