Nowy Numer 07/2018 Archiwum

Pytanie 3: W jakiej ceremonii uczestniczy całe zgromadzenie Izraela w związku z Aaronem oraz jego synami?

Całe zgromadzenie Izraela uczestniczy w ceremonii ustanowienia z polecenia Bożego Aarona i jego synów kapłanami i udzielenia im święceń przez Mojżesza z nadania Bożego (por. Kpł 8,4-5).

Dziękujemy wszystkim za nadesłanie prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 15 października 2017 roku został Adam Bieszczad. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Co to znaczy, że powołani uczniowie mają stać się rybakami ludzi?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor