• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Pokaż się nam!

  ks. Zbigniew Wielgosz ks. Zbigniew Wielgosz

  dodane 07.01.2018 17:00

  Szedłeś w Orszaku Trzech Króli? Rozpoznaj się na zdjęciu i wygraj nagrodę.

  SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SIĘ NAM!”

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Organizatorem konkursu jest redakcja „Gościa Tarnowskiego”

  Adres organizatora: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów, tarnow@gosc.pl

  Data rozpoczęcia konkursu: 07.01.2018 r.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.01.2018 r.

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które 6 stycznia 2018 roku uczestniczyły w Orszakach Trzech Króli na terenie diecezji tarnowskiej.

  Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

  1. Uczestnik, który rozpoznał się na zdjęciu umieszczonym w galerii na stronie tarnow.gosc.pl musi przesłać na adres tarnow@gosc.pl swoje zdjęcie w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli.

  2. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

  3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

  4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

  5. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

  III. ZASADY KONKURSU

  Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” fotografii uczestnika w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku podczas Orszaku Trzech Króli.

  Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe: tarnow@gosc.pl

  Tytuł wiadomości powinien brzmieć: „Konkurs Pokaż się nam! - zgłoszenie”.

  W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

  Nagrody otrzyma pięć osób, które jako pierwsze przyślą e-mailem na adres: tarnow@gosc.pl  swoje zdjęcie w stroju, w którym uczestniczyły 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli, podadzą nazwę galerii zamieszczonej na stronie tarnow.gosc.pl oraz numer zdjęcia, na którym się znajdują. 

  IV. NAGRODY

  Nagrodą w konkursie są zestawy gadżetów „Gościa Niedzielnego”. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą.

  V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko zgłaszającego pracę, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

  Nazwiska osób nagrodzonych w konkursie opublikujemy na stronie tarnow.gosc.pl do 14 stycznia 2018 roku.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz

  wyboru uczestników konkursu.

  3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

  4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

  5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

  6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

  7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: tarnow@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

  8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

  «« | « | 1 | 2 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół