Nowy numer 20/2018 Archiwum

Pytanie 12: Który z proroków jako pierwszy posłużył się metaforą małżeństwa dla ukazania oblubieńczej relacji Jahwe wobec Izraela?

Jako pierwszy metaforą taką posłużył się działający w VIII w. przed Chr. prorok Ozeasz.

Dziękujemy wszystkim za nadesłanie prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 17 grudnia został Wacław Przyborowski. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor