Nowy numer 21/2018 Archiwum

Pytanie 16: Ile razy Ewangelia wg św. Marka ukazuje Jezusa, który się modli?

Św. Marek trzykrotnie ukazuje modlącego się Jezusa. Po raz pierwszy w okolicach Kafarnaum po pierwszym dniu działalności publicznej (Mk 1,35). Kolejny raz Marek pisze o modlącym się Jezusie po rozmnożeniu chlebów (Mk 6,46). Po raz trzeci uczeń św. Piotra ukazuje modlącego się Jezusa podczas agonii w ogrodzie Getsemani (Mk 14,32-42).

Zwycięzcą studium z 14 stycznia 2018 roku została Krystyna Madura. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor