Nowy numer 21/2018 Archiwum

Pytanie 17: W jaki sposób, według Ewangelii św. Marka uczeń winien naśladować Jezusa.

Uczeń Jezusa ma naśladować Go poprzez głoszenie królestwa Bożego, w wypędzaniu złych duchów i uzdrawianiu chorych, ale również w dźwiganiu krzyża.

Dziękujemy wszystkim za nadesłanie poprawnej odpowiedzi. Zwycięzcą studium z 21 stycznia 2018 roku został Andrzej Małaszowski. Gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł

Pytanie

Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl
lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Konkurs

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor