Nowy numer 48/2023 Archiwum

Trzy pomniki

Przygotowując się do jubileuszu 1000-lecia parafii Podegrodzie, odnowili niedawno 3 nagrobki księży pracujących w parafii w XIX i XX wieku.

Parę tygodni temu przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie ‒ Delegatura w Nowym Sączu dokonali odbioru trzech wyremontowanych pomników nagrobnych, które znajdują się na cmentarzu w Podegrodziu. Renowację oraz całość prac konserwatorskich przeprowadzono w pracowni plastycznej i konserwatorskiej „ARStec” w Nowym Sączu. W związku ze zbliżającym się jubileuszem tysiąclecia parafii Podegrodzie, który przypadnie w 2014 r., parafianie ‒ związani z organizacjami społecznymi i kościelnymi – podjęli się sfinansowania prac renowacyjnych pomników nagrobnych księży, którzy z wielkim poświęceniem i oddaniem świadczyli posługę kapłańską oraz pracowali na rzecz poprawy życia i oświaty społeczności podegrodzkiej. Wśród nich, na razie, znaleźli się ks. Wojciech Roszkowicz, ks. Antoni Antałkiewicz i ks. Roman Dydo.

‒ To właśnie ich nagrobki udało się w pierwszej kolejności poddać zabiegom konserwatorskim i uchronić przed zniszczeniem. Ponadstuletnie pomniki ufundowane przez przodków były wyrazem wdzięczności i pamięci. Wysiłki włożone w przywrócenie pomnikom dawnej świetności wskazują na to, że wdzięczność i pamięć stała się także udziałem żyjących parafian – mówi Zygmunt Łatka ze Wspólnoty Leśnej Wsi Podegrodzie „Las w Naszacowicach”. Prac konserwatorskich dokonano właśnie z inicjatywy tej wspólnoty oraz róż Żywego Różańca parafii podegrodzkiej. Wymagające remontu pomniki zostały wpisane do gminnego rejestru zabytków Podegrodzia przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Dla Ziemi Sądeckiej w 2011 roku.

Trzy pomniki   Pomnik nagrobny ks. Antoniego Antałkiewicza po renowacji Józef Stec

1. Ksiądz Wojciech Kazimierz Roszkowicz, proboszcz w Podegrodziu w latach 1825‒1841. Urodzony 1790 r., wyświęcony w 1818 roku we Lwowie, prefekt Seminarium Lwowskiego. Budowniczy obecnego kościoła i plebanii. Troszczył się o szkolnictwo. Dziekan dekanatu łąckiego. Zmarł w 1841 r. Inskrypcja na pomniku, zapisana w języku staropolskim, głosi: „Zakończył bieg życia swego... w dniu 25 kwiecień 1841 roku”.

2. Ksiądz Antoni Antałkiewicz był dziekanem żywieckim, powiatowym nadzorcą szkół trywialnych, proboszczem w Ślemieniu i Podegrodziu. Urodził się 25 maja 1816 r. z ojca Wojciecha i matki Marianny z Pyzowskich. Ks. Antałkiewicz w 1876 r. został przeniesiony do Podegrodzia, gdzie zmarł 9 stycznia 1893 r.; pochowany jest na cmentarzu w Podegrodziu. Ksiądz Antoni w testamencie przeznaczył prawie cały swój majątek na budowę kościoła w Trzetrzewinie, w najbardziej – wówczas ‒ zaniedbanej część parafii podegrodzkiej. Sprawując urząd proboszcza w Podegrodziu, był inicjatorem założenia kółka rolniczego oraz sklepu przy kółku rolniczym, sprawował nadzór nad szkołami w Podegrodziu, Olszance i Długołęce. Za jego kadencji, tj. od 1886 roku, stałym nauczycielem w Podegrodziu został Zygmunt Brandys, którego pomnik znajduje się na tutejszym cmentarzu.

3. Ksiądz Roman Dydo, wikariusz w Podegrodziu, zmarł w maju 1920 roku w młodym wieku, mając zaledwie 30 lat. Według przekazu mieszkanki Podegrodzia Kunegundy Konstanty, ks. Dydo, udając się z posługą z Panem Jezusem do chorego na tyfus, zaraził się tą chorobą. Ten przekaz pani Konstanty usłyszała od swojej mamy Marii z domu Ciągło z Wyglanowic. Inskrypcja na pomniku głosi: "Ofiara swojego zawodu...”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy