Nowy numer 48/2020 Archiwum

Trzeba liczyć się z odczuciami

Z Katarzyną Marsy, pedagogiem w SP Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, rozmawia Joanna Sadowska.

Joanna Sadowska: Czy sytuacja w domu dziecka ma odzwierciedlenie w jego funkcjonowaniu w szkole?

Katarzyną Marsy: – Tak, bo to rodzina ma największy wpływ na rozwój dziecka. Kształtuje jego osobowość, charakter, daje poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja potrzeby. W niej dziecko uczy się pełnić swoje role społeczne, poznaje prawa i obowiązki, normy i zasady. To rodzice stają się pierwszymi osobami, które dzieci chcą naśladować. Natomiast rodzina, w której brakuje więzi rodzinnych, poczucia bezpieczeństwa, pozytywnych wzorców, rodzi wiele negatywnych postaw i zachowań przenoszonych na grunt szkolny i jest źródłem wielu dysfunkcji, które mają później odzwierciedlenie w negatywnym funkcjonowaniu społecznym.

Jak uczniowie rozwiązują problemy szkolne?

– Nie potrafią jeszcze konstruktywnie ich rozwiązywać, bo dopiero tego się tego uczą. Mimo to często sami podejmują takie próby, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy drobniejsze i mniej dotkliwe, np. dotyczące różnicy zdań, słownych potyczek, szturchania, obrażania się. Uciekają się wtedy do najprostszych sposobów, stosując zasadę „oko za oko”. Podejmują działania, które są odpowiedzią na skutek, a nie przyczynę danego problemu. Jednak w większości przypadków w rozwiązywanie problemów jest zaangażowany wychowawca i pedagog szkolny, często także rodzic. Nieraz dzieje się to na prośbę samych uczniów. Bywają i takie sytuacje, które wymagają interwencji dyrektora szkoły, a następnie zaangażowania instytucji wspierających szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Ważną rzeczą jest, by żadnego problemu, z którym uczeń przychodzi, nie bagatelizować, nawet jeśli wydaje się błahy. Tu zawsze należy liczyć się z odczuciami, tym, co przeżywa dziecko, i jak odbiera sytuację, w której się znalazło.

Ale szkoła to też profilaktyka…

– Oczywiście, u nas obejmuje ona obszar bezpieczeństwa w szkole, promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobiegania niepożądanym zachowaniom i uzależnieniom, ochrony praw dziecka, współpracy z rodzicami, Te cele są realizowane podczas godziny wychowawczej czy na zajęciach pozalekcyjnych poprzez programy profilaktyczne i udział w warsztatach lub szkoleniach, których realizatorami są specjaliści i terapeuci. W odniesieniu do rodziców są to prelekcje, pogadanki organizowane przy współpracy z Centrum Spraw Społecznych UMT, indywidualne rozmowy, zebrania klasowe. W szkole działa Koło Pomocy Rodzinie „Razem”, które gromadzi wokół siebie rodziców chcących podzielić się swoimi problemami, szukających pomocy, a także tych, którzy chcą innym pomóc. Celem tych wszystkich działań jest kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu uczniów w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym – co jest warunkiem dobrej jakości życia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama