Nowy numer 44/2020 Archiwum

Bezpieczny jak uczeń

W Tarnowie odbyła się XXII Miejska Konferencja Wychowawcza.

W Pałacu Młodzieży odbyła się dziś XXII Miejska Konferencja Wychowawcza, którą przygotowała Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna mieszcząca się przy ul. Szujskiego w Tarnowie.

Tematem konferencji było hasło: „Doświadczenie poczucia bezpieczeństwa w procesie rozwoju dzieci i młodzieży”. Podczas spotkania został przedstawiony raport „Poczucie bezpieczeństwa w opinii uczniów” sporządzony na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 roku. Wniosek ogólny, płynący z raportu, jest pozytywny. W stosunku do 2011 roku wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dyskuja panelowa   Dyskuja panelowa
Ks. Zbigniew Wielgosz/GN
 - Jak wynika z badań przemoc o charakterze fizycznym stosunkowo rzadko przyjmuje formy drastyczne – niewielu uczniów mówi o pobiciu przez kolegę czy koleżankę ze szkoły. Jedynie 4,4 % respondentów uznało, że w ciągu ostatniego roku szkolnego nie byli ofiarą przemocy.

Ponad połowa uczniów z obydwu poziomów szkół na pytanie czy czujesz się bezpiecznie wśród kolegów i koleżanek z klasy odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Większe poczucie bezpieczeństwa w relacjach z rówieśnikami z klasy deklarują uczniowie gimnazjum niż szkoły podstawowej.

Co piąty pytany uczeń obawia się osób obcych spoza szkoły. Niespełna połowa pytanych deklaruje brak lęku w stosunku do osób, które mogą spotkać w szkole. W grupie gimnazjalistów najczęściej wskazywanym źródłem lęku był nauczyciel lub grupa kilku nauczycieli.

Trzy czwarte uczniów twierdzi, że atmosfera w ich szkole jest miła i swobodna. Największym poziomem zaufania zarówno wśród uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum cieszą się rodzice. W grupie młodszej ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że w trudnej sytuacji zwrócili się do mamy lub taty. W grupie starszej tę samą odpowiedź zaznaczyło ponad czterech na dziesięciu uczniów. W odniesieniu do badania z 2011 roku, notujemy znaczny wzrost zaufania uczniów w stosunku do innych osób.

Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w szkole. Na poziomie szkoły podstawowej wykazano, że co dziesiąty uczeń ma poczucie zagrożenia przekraczając mury szkoły. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że lubi chodzić do szkoły. Częściej do szkoły lubią chodzić uczniowie szkół podstawowych niż gimnazjów. Co trzeci uczeń lubi szkołę, bo może się w niej spotkać ze znajomymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że dziewczęta  o wiele częściej niż chłopcy lubią szkołę. Subiektywne poczucie bezpieczeństwa w klasie podczas lekcji deklarują prawie wszyscy uczniowie. Podobnie odczucia uczniowie mają w trakcie lekcji wychowania fizycznego.

Gimnazjaliści najbardziej obawiają się nauczycieli   Gimnazjaliści najbardziej obawiają się nauczycieli
Ks. Zbigniew Wielgosz/GN
Co dziesiąty uczeń twierdzi, że nie czuje się bezpiecznie na terenie wokół szkoły. Większość uczniów deklaruję, że lubi jeździć na wycieczki szkolne. Połowa z nich ma jednak  lęki i obawy przed trudnymi sytuacjami, które mogą ich tam spotkać. Co piąty uczeń wyjeżdżając na wycieczki szkolne obawia się zgubienia. Nieco mniejsza grupa ankietowanych wskazała głupie żarty i wyśmiewanie przez kolegów i koleżanki jako czynnik zniechęcający do wspólnych szkolnych wyjazdów – podsumowuje w raporcie Inga Prusak. Raport sporządzono na próbie 504 uczniów, w tym 234 dziewcząt i 270 chłopców wieku od 10 do 16 roku życia.

Spotkanie zakończyły: trójgłos przedstawicieli Małopolskiego Kuratora Oświaty, Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wybranych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonych interwencji oraz dyskusja panelowa. 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama