GN 47/2020 Archiwum

Niepodległa, niepokorna

W Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna odbyła się inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

W Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie została zorganizowana niecodzienna uroczystość – inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Miała ona niezwykle podniosły charakter i odbyła się w Dniu Patrona szkoły. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Gośćmi honorowymi byli kombatanci, członkowie Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w osobach płk. Jerzego Pertkiewicza i mjr. Zbigniewa Banasia. Władze Związku reprezentował Wiceprezes i jednocześnie Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym – Ryszard Żądło, zaś władze miasta pani Krystyna Latała Wiceprezydent Miasta Tarnowa. Wśród licznych gości byli m.in. radni Urzędu Miasta Tarnowa, przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy szkół wraz z pocztami sztandarowymi, prezesi oddziałów związków zawodowych – ZNP i NSZZ „Solidarność – duchowni, przyjaciele szkoły, rodzice uczniów.

W swoim wystąpieniu Barbara Kuklewicz, dyrektor gimnazjum, powiedziała między innymi: „Jestem przekonana, iż Klub Historyczny im. Armii Krajowej, który w Dniu Patrona szkoły rozpoczyna działalność w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna, będzie wzorowo wypełniał swoje zadania. Wyrażając hołd  bohaterom tamtych nieludzkich czasów, pragnę zapewnić, iż idee wolności, suwerenności i demokracji, za które przelewali krew, pozostaną na zawsze w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci. W dalszej części swojego przemówienia dyrektor szkoły zwróciła uwagę na wyjątkowy związek biografii patrona gimnazjum Jerzego Brauna z dziejami Polskiego Państwa Podziemnego i działalnością Armii Krajowej. Uczniowie Gimnazjum nr 4   Uczniowie Gimnazjum nr 4
arch. szkoły

Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości była inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Po złożeniu sprawozdania z dotychczas wykonanych zadań i przedstawieniu planu pracy na najbliższe tygodnie nauczyciele tworzący Zarząd Klubu w osobach Stefanii Banaś (prezes), Krystyny Przybyło (wiceprezes) i Marka Sztorca (sekretarz) oraz prezes honorowy mjr Zbigniew Banaś otrzymali z rąk Ryszarda Żądły, Wiceprezesa ŚZŻAK Okręgu Tarnów, plakietki oraz legitymacje członkowskie. Do Klubu w bieżącym roku szkolnym wstąpiło dziesięcioro uczniów gimnazjum z klas pierwszych, drugich i trzecich: Michał Bogdański 3B,Norbert Dogoda 1A, Michał Gólski kl.1A, Michał Głód kl. 2D, Karol Janiec kl.1A, Marcin Klimek kl.2D, Wojtek Marszalik kl.2C, Jakub Olszówka kl.2C, Weronika Wyleżałek kl. IA i Igor Żurowski kl.1A.

W dalszej części uroczystości młodzież szkolna, w tym wszyscy członkowie Klubu, zaprezentowali zgromadzonym gościom trwający ponad godzinę spektakl w reżyserii Krystyny Przybyło – wykonany w starannie i z pietyzmem przygotowanej scenografii - zatytułowany „Niepodległa, Niepokorna”, przyjęty ze wzruszeniem i uznaniem, czemu goście dali wyraz  w wypowiedziach i licznych gratulacjach. Uroczystość zakończyła się obejrzeniem wystawy „Akcja III Most”, poczęstunkiem, wpisami do Księgi Pamiątkowej i długotrwającymi rozmowami w Sali Patrona. Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele władz miasta   Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele władz miasta
arch. szkoły

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama