Nowy numer 48/2020 Archiwum

Nowy kanclerz kurii diecezjalnej

Został nim ks. dr hab. Robert Kantor, sędzia Sądu Diecezjalnego i wykładowca UPJPII w Krakowie i Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

Obowiązki przejmie 1 lutego.

Ks. dr hab. Robert Kantor urodził się 23 maja1970  roku w Tuchowie. W latach 1977-1985 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bistuszowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie w 1989 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po sześciu latach studiów filozoficzno – teologicznych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy z teologii fundamentalnej pt. „Rola cudu w apologetyce” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Rosy. W 1997 r. został skierowany przez ks. bpa Józefa Życińskiego na studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie. 23.06.1999 r. uzyskał stopień naukowy licencjata z prawa kanonicznego, a 17.12.2001 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy doktorskiej pt. „Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva” napisanej pod kierunkiem ks. Prof. Eloya Tejero Tejero.

Po ukończonych studiach od 1.09.2002 r. podjął pracę w diecezji tarnowskiej jako sędzia audytor w Sądzie diecezjalnym oraz jako wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Gródku Podolskim (Ukraina) oraz w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (od 2004 r. PAT Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a od 2010 UPJPII WTST Tarnów). Od września 2004 roku podjął wykłady z prawa wyznaniowego w tejże uczelni. Dnia 22.02.2005 r. uzyskał nostryfikację dyplomu doktorskiego przez UKSW w Warszawie. Od roku 2008 pełni urząd obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie. Od 2002 r. jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W 2011 r. otrzymał nagrodę Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej. Jest również sekretarzem czasopisma międzynarodowego „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”. (www.wt.diecezja.tarnow.pl)

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama