GN 48/2020 Archiwum

W dawnym medyku

Wciąż trwa nabór do pierwszej w Tarnowie szkoły katolickiej

Znajduje się ona w dawnym budynku tarnowskiego „medyka” na ul. Warzywnej 3. Nauka ruszy tam 1 września 2014 r. – Chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży wszechstronną edukację oraz wspierać rodziny w procesie wychowania w duchu nauczania Kościoła katolickiego – mówi Katarzyna Duraj, wiceprezes stowarzyszenia „Educatio et Sapientia”, które będzie prowadzić szkołę.

Nauka będzie płatna, a czesne wyniesie 300 zł miesięcznie. – W jego ramach uczniowie będą objęci profesjonalną opieką pedagogiczną w godzinach od 7.00 do 17.00. Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych będziemy oferować atrakcyjne i różnorodne zajęcia dodatkowe, w tym także profesjonalny wolontariat – dodaje K. Duraj.

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do klasy pierwszej i czwartej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz do klasy pierwszej Katolickiego Gimnazjum mogą to uczynić osobiście w budynku przy ul. Warzywnej 3 w Tarnowie w następujących terminach: 6 III godz. 14-16, 7 III godz. 10-14, 13 III godz. 14-16 i 14 III godz. 10-14.

Informacje dostępne są również telefonicznie pod numerem: 668 478 455. Możliwe jest również utworzenie klasy drugiej szkoły podstawowej.

Katarzyna Duraj, pomysłodawca szkoły   Katarzyna Duraj, pomysłodawca szkoły
Joanna Sadowska /GN
Pierwszeństwo podczas rekrutacji do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Gimnazjum mają dzieci uczęszczające do przedszkoli katolickich oraz mające rodzeństwo ubiegające się o przyjęcie do Katolickiej Szkoły Podstawowej lub do Katolickiego Gimnazjum.

O przyjęciu do klasy IV decyduje analiza wyników nauczania: ocena z religii, opisowa ocena zachowania oraz opisowa ocena poszczególnych etapów edukacji.

O przyjęciu do Katolickiego Gimnazjum decyduje ocena z zachowania (co najmniej bardzo dobre), oceny uzyskane w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie VI z przedmiotów: religia, język polski, język obcy wiodący, historia, matematyka, przyroda, oceny uzyskane w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie VI z przedmiotów: religia, język polski, język obcy wiodący, historia, matematyka, przyroda, a także wynik sprawdzianu kl. VI.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama