Nowy numer 2/2021 Archiwum

Dziekan z Tarnowa

Ks. prof. Tomasz Rozkrut będzie kierował Wydziałem Prawa Kanonicznego UPJP II w Krakowie.

Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego utworzyła dekretem z 19 marca 2014 roku Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pierwszym dziekanem nowego wydziału kongregacja mianowała tarnowskiego kanonistę, profesora prawa ks. Tomasza Rozkruta.

Wydział Prawa Kanonicznego UPJP II powstał na fundamencie dotychczasowego Instytutu Prawa Kanonicznego i nawiązuje do bogatej historii nauczania prawa kościelnego w Krakowie, którego początki wiążą się z utworzeniem Akademii Krakowskiej, późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.

- Wydział Prawa będzie m.in. przygotowywał nowych kanonistów, w szczególności do pracy w sądownictwie oraz administracji kościelnej - wyjaśnia ks. prof. Tomasz Rozkrut.

Ks. Tomasz Rozkrut urodził się 18 listopada 1963 roku w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez abp. Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku.

Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Rzymie w roku 1996 na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”, wydanej także w języku polskim pt. „Synod diecezjalny w Kościele”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim”.

Od 2006 roku był konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2007-2008 członkiem Zespołu ds. oceny etyczno-prawnej dokumentów dotyczących duchownych katolickich, przechowywanych w archiwach IPN.

Organizował cykliczne spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem (Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

Ponadto pełni funkcję pomocniczego wikariusza sądowego (od 1996 roku), diecezjalnego delegata do spraw wprowadzania w życie zapisów Konkordatu (od 1998 roku) oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (od 2000 roku).

Jest członkiem Senackiej Komisji Prawnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2006 roku) oraz delegatem biskupa . tarnowskiego do sprawy Akademii Tarnowskiej. 

W roku 2011 otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na profesora nauk prawnych. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Przedmiotem jego publikacji pozostają zagadnienia związane z organizacją Kościoła oraz kościelnym prawem procesowym. Jest promotorem jednego doktoratu, 15 prac magisterskich, 15 licencjatów kościelnych, superrecenzentem w sprawie awansu naukowego dla Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, recenzentem w 12 przewodach habilitacyjnych, w 7 postępowaniach nostryfikacyjnych zagranicznego doktoratu oraz w 20 przewodach doktorskich.

Biogram przygotowany przez Wydział Teologiczny - sekcja w Tarnowie.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama