Nowy numer 48/2020 Archiwum

Wezwani do świętości

W kościołach diecezji odczytano słowo dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

A w nim m.in. o potrzebie istnienia ludzi świętych we współczesnym świecie. – Potrzebni są ludzie wielkiego ducha: tacy, których ambicje nie kończą się na tym, co płytkie i przemijające – ale gotowi są oddać swój czas, zdolności i energię, by wokół nas było więcej dobroci, pokoju i radości, mniej natomiast nędzy, wrogości i nieładu. Potrzeba takich, którzy nie poddają się krzykliwym sloganom i nerwowej pogoni – ale potrafią zachować wewnętrzną ciszę, znaleźć czas na modlitwę i zadumę nad sprawami ważniejszymi niż przemijające trendy i atrakcyjne błyskotki tego świata. Krótko mówiąc: potrzebujemy świętych – czytamy.

To papieskie wezwanie „Nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! szczególnie mocno rozbrzmiewa w środowisku akademickim Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, obchodzącego w tym roku swoje 10-lecie istnienia. – Dla grona profesorów naszej tarnowskiej uczelni oznaczają one pogłębioną refleksję nad owocnym podjęciem Bożego imperatywu, byśmy stawali się świętymi, bo On jest święty. Oznaczają także wzmożoną troskę o zachowanie integralnej koncepcji osoby ludzkiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasila. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego i społecznego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności. Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Człowiek z podmiotu i celu staje się zbyt często przedmiotem lub wręcz „surowcem”. W tym sensie niemal proroczymi stały się słowa Soboru Watykańskiego II: „Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje mądrości, takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (Gaudium et spes, 15).

Papieskie wezwanie do świętości motywuje do dalszej wytrwałej i owocnej pracy naukowej wszystkich zaangażowanych w funkcjonowanie Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie tak, by świadomość istnienia tej instytucji utrwalała się i wzrastała nie tylko w myśli naukowej naszego regionu, ale także w Polsce, Europie a nawet poza nią. Temu właśnie służy skierowana do studentów specjalność kapłańska, a także – w przypadku studentów świeckich – katechetyczno-pastoralna. Do podjęcia systematycznych studiów zapraszamy nie tylko młodzież maturalną, ale także dorosłych – to właśnie ich obecność na stałe wpisała się w codzienność pracy naszej Uczelni – podkreśla dziekan.

– Przyszłość Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie powinna jeszcze bardziej związać się z wytrwałą pracą nad kształtowaniem duchowości laikatu; duchowości zdolnej do odważnej konfrontacji ze współczesnymi tendencjami kulturowo-społecznymi, po których zbyt często pozostaje zgubna, wręcz nihilistyczna pustka, nie wróżąca drogi jakiegokolwiek rozwoju. Odczytujemy to jako wyraźny sygnał do podjęcia przez uczelnię cyklu sympozjów organizowanych w różnych miejscach diecezji, a mających na celu przekaz wiedzy teologicznej, ocenę zjawisk społeczno-kulturowych, wyrażenie głosu środowisk naukowych w kluczowych i dyskutowanych problemach oraz zgłębianie duchowości chrześcijańskiej stosownie do pojawiających się wyzwań. Dlatego też w tym roku nasza Uczelnia podejmie wszelkie starania, by sympozja tego rodzaju zaproponować licznym diecezjanom – zaznacza.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama