Nowy numer 48/2020 Archiwum

Biedniejemy

W Małopolsce wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie.

Na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przedstawiono raport „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2013”. Okazuje się, że wzrosła liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.

– W 2012 roku Małopolskę charakteryzowały wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem korzystniejsze niż średnia krajowa. Jednak od roku 2010 wzrasta wartość wskaźnika dotyczącego ludności żyjącej poniżej minimum egzystencji – pomiędzy rokiem 2010 a 2011 wzrósł on z 4,7 proc. do 4,8 proc., a pomiędzy rokiem 2011 i 2012 z 4,8 proc. do 6,2 proc. (średnia dla Polski 6,8 proc.), co pozwala oszacować liczbę Małopolan żyjących w warunkach zagrażających życiu i rozwojowi psychofizycznemu na około 208 tysięcy. Biorąc pod uwagę pozostałe dwa wskaźniki (relatywną granicę ubóstwa i ustawową granicę ubóstwa) można również zauważyć wzrost liczby Małopolan żyjących poniżej tych granic – czytamy w raporcie.

Autorzy opracowania zauważają, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na ubóstwo jest bezrobocie, które w Małopolsce jest zróżnicowane terytorialnie.

– Od lat najniższa stopa bezrobocia występuje w dużych miastach regionu: w Krakowie (5,9 proc. w 2013 roku), Tarnowie (10,2 proc.) i Nowym Sączu (10,8 proc.) oraz powiatach: krakowskim (10,6 proc.), bocheńskim (11,0 proc.) i miechowskim (11,7 proc.). Natomiast stopa bezrobocia w roku 2013 osiągnęła najwyższą wartość, podobnie jak i w poprzednich latach, w powiatach: dąbrowskim (20,4 proc.), limanowskim (18,8 proc.) i nowosądeckim (17,8 proc.) – wyliczają sprawozdawcy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama