Nowy numer 48/2020 Archiwum

Polakom na Ukrainie

Sądecczyzna chce pomóc polskiej młodzieży zamieszkującej ukraińskie Polesie w rejonie Wołodarska Wołyńskiego.

W sierpniu na ręce Stanisława Dyrka, prezesa LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” przyszedł list od Żanny Szyszkiny, prezes Włodarsko Wołyńskiego Rejonowego Kulturalno Oświatowego Związku Polaków im. Władysława Reymonta. W liście prosi o wsparcie dla możliwości nieodpłatnego kształcenia w Polsce dzieci z rodzin polskiego pochodzenia. – Na terenie żytomierszczyzny i naszego rejonu mieszka wielka gromada Polaków. Z odrodzeniem parafii rzymskokatolickich w latach 90. XX wieku zaczęło się krzewienie kultury i języka polskiego. W niektórych miejscowościach starsi ludzie mówią tylko po polsku, w większości młodzież rozumie i mówi po polsku – pisze Żanna Szyszkina. Niestety nie ma szkół, które prowadziłyby naukę w języku polskim. Nauka kultury polskiej i języka jest prowadzona – jak pisze - tylko przy Związku Polaków. Brak jest możliwości kształcenia na poziomie szkół zawodowych i techników. – Prosimy o wsparcie i pomoc dla naszej polskiej młodzieży – apeluje na koniec listu Żanna Szyszkina.

W związku z tą prośbą Zarząd LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” wystosował do Zarządu Powiatu Sądeckiego „List Otwarty”, którego obszerne fragmenty publikujemy:


 

List otwarty do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz kolejny gościliśmy w Małopolsce i na Sądecczyźnie ukraińską młodzież. Pobyt ten objęty był honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy Pana Vitalija Maksymenko.

Polskie dzieci z Ukrainy odwiedzając Małopolskę i ziemię sądecką miały możliwość wsłuchiwania się w ojczysty język, jakim w domach posługiwali się ich ojcowie. Język ten był, i jest nośnikiem pamięci i tożsamości narodowej oraz tradycji i historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Niestety zawiłe dzieje historyczne sprawiły, że ziemie, na których dzisiaj żyją i uczą się młodzi Polacy nie należą już do Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że Polacy tam mieszkający mający pełne prawo, by czuć się Polakami, a tym samym, że mają również prawo do nauki języka polskiego – w kraju swych przodków. Wolę nauki ojczystego języka w Ojczyźnie deklarowali nasi goście wielokrotnie.

Wnioskujemy, aby brak pełnego naboru do szkoły im. św. Kingi w Podegrodziu uzupełnić młodzieżą pochodzenia polskiego z Polesia, miasta Wołodarsk Wołyński oraz sąsiednich osad  i wiosek tego regionu. Wniosek ten pragnie przedstawić, pod obrady Rady Powiatu Nowosądeckiego, zarząd Stow. LGD ,, Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej''.

Za poparciem wniosku przemawiają również fakty historyczne związane z budową szkoły im. Św. Kingi w Podegrodziu i Parafią Podegrodzie, a mianowicie:

1. Konsekracji kościoła w Podegrodziu dokonał w sierpniu 1835 r. biskup tarnowski Franciszek Pisztek, który w tym samym roku został mianowany arcybiskupem lwowskim i prymasem Galicji.

2. Sejm Krajowy we Lwowie udzielił silnego wsparcia przy budowie szkoły w Podegrodziu.

Solidarni z rodakami na Ukrainie:

Stow. LGD ,, Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej''

Stadła 95, 33-386 Podegrodzie

Prezes Stanisław Dyrek

Członkowie zarządu:

Szewczyk Zdzisław

Adam Grzesik

Konstanty Leszek

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama