Nowy numer 2/2021 Archiwum

Zmaganie o czystość wiary w Jahwe. Wiara w psalmach

Temat wiary w Księdze Psalmów to zagadnienie bardzo złożone. Warto jednak je poznać.

Pozostaje nam postawić ostatni krok, a więc przypomnieć, że i dla nas dzisiaj Psałterz powinien być wielką szkoła wiary i modlitwy.

Zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem psalmy są zbiorem modlitw przede wszystkich liturgicznych. Jednak jest to liturgia ściśle związana z życiem. Odbijają się w nim radości i smutki, kryzysy i nadzieje ludzi wszystkich czasów.

Pieśni te łączą doczesność z wiecznością, życie codzienne z głęboką wiarą. Psalmy były zawsze głównym natchnieniem modlitw w tradycji żydowskiej, ale też cała tradycja chrześcijańska odwołuję się do nich.

Podsumowaniem tego tematu niech będą słowa Marcina Lutra, który tak zachęcał: "Każdy chrześcijanin szukający skupienia i modlitwy winien posługiwać się Psałterzem. Byłoby dobrze, gdyby poznał go na pamięć i był w stanie w każdej okoliczności przytoczyć odpowiedni tekst. Ponieważ wszystko, co dusza pobożna pragnie wyrazić w modlitwie, znajduje już wyrażone w psalmach w sposób tak doskonały i tak wzruszający, że nikt nie zdołałby wyrazić tego lepiej"[14].[1] H. Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 1926.

[2] G. Ravasi, Psalmy, t. 1,  Kraków 2007, s. 73-74.

[3] Tamże, s. 74-109.

[4] Odnośnie pojęcia i nazw Psałterza patrz T. Brzegowy, Psalmy i inne pisma, Tarnów 1997, s. 12-14.

[5] Szerzej na temat Ps 8 patrz: T. Brzegowy, dz. cyt., s. 77-81; G. Ravasi, dz. cyt., t. 1, s. 189-234, na których to opracowaniach sie opieramy.

[6] Człowiek jest tutaj (w. 5) określony przez dwa hebrajskie terminy niosące ideę ludzkiej kruchości. Pierwszy z nich to ʼenôš (człowiek) pochodzący od rdzenia, który znaczy "być chorowitym". Tu termin poetycki mógłby być oddany jako "śmiertelny" w sensie kolektywnym (Ps 90,3; 103,15; Hi 7,17). Podobny sens ma drugi termin     ben ʼadam (syn człowieczy) oznaczający kogoś pochodzącego z ziemi i do niej wracającego (Rdz 2,7; 3,19; Koh 3,20). Tak więc terminy te mocno podkreślają ograniczenia stworzenia (G. Ravasi, dz. cyt., s. 207-208).

[7] Por. S. Łach, Księga Psalmów (PSST VII/2), Poznań 1990, s. 210.

[8] Por. W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983, s. 140.

[9] S. Łach, dz. cyt., s. 211-212.

[10] Cytat za: G. Ravasi, dz. cyt., t. 1, s. 80.

[11] Słownik języka polskiego tak definiuje czasownik "lamentować": "głośno wyrzekać, żalić się, skarżyć się na co; zawodzić, rozpaczać. Nad zabitymi lamentowali krewni. Lamentuje nad utratą urody" (Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 379).

[12] A. Tronina, Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Lublin 1995, s. 15-16.

[13] W. Borowski, dz. cyt., s. 84.

[14] Cytat za A. Tronina, dz. cyt., s. 36-37.

 

« 11 12 13 14 15 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Pytanie

Do jakiej księgi Starego Testamentu nawiązuje autor Pierwszego Listu św. Piotra?

Odpowiedzi z podaniem tradycyjnego adresu pocztowego prosimy przesyłać e-mailem na adres: studium@gosc.pl

lub pocztą tradycyjną:

"Gość Niedzielny" Plac Katedralny 1
33-100 Tarnów

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

Zgłoszenie

 "Gość Niedzielny"
Ul. Katedralna 1
33-100 Tarnów

lub na adres
studium@gosc.pl

Sponsor