Nowy numer 48/2020 Archiwum

Pożegnaliśmy pasterzy...

W mijającym roku kilkanaście wspólnot parafialnych pożegnało swoich duszpasterzy.

Począwszy od listopada ubiegłego roku aż dotąd diecezja tarnowska pożegnała kilkunastu kapłanów, proboszczów, wikariuszy, emerytów. Poniżej przypominamy ich krótkie biogramy...

ks. Marek Sobota   ks. Marek Sobota
Archiwum TGN
ks. Marek Sobota

Urodził się 21 marca 1967 roku w Dziewinie. Pochodził z parafii Mikluszowice. Egzamin dojrzałości złożył w Bochni. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 29 maja 1993 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Zgłobice, Grywałd, Tarnów - Matki Bożej Szkaplerznej i Mielec - Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego duszpasterza młodzieży w dekanacie Krościenko, kapelana Zakładu Poprawczego w Tarnowie i dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Tymbark.

Od roku 2010 pełnił urząd administratora, a następnie od roku 2011 urząd proboszcza parafii Krasne-Lasocice.

ks. Mieczysław Czekaj   ks. Mieczysław Czekaj
Archiwum TGN
ks Mieczysław Czekaj

Był emerytowanym rektorem kościoła w Boguszy, kapłanem zasłużonym dla kultury polskiej.

Ks. Mieczysław Czekaj urodził się 1 stycznia 1938 roku w Kurowie. Pochodził z parafii św. Mikołaja w Bochni. Egzamin dojrzałości złożył w 1956 roku, w Bochni. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 czerwca 1962 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Nawojowa, Okulice, Ochotnica Górna i Łabowa.

W latach 1969 – 1973 pełnił urząd rektora kościoła w Maciejowej, w latach 1973 – 1979 proboszcza parafii Zbyszyce, w latach 1979 – 1983 proboszcza parafii Czyrna, w latach 1983 – 1986 proboszcza parafii Banica, w latach 1986 – 1988 proboszcza parafii Milik, w latach 1988 – 1989 rektora kościoła w Leluchowie, w latach 1989 – 1990 proboszcza parafii Brunary, w latach 1990 – 1993 oraz 1994 – 1995 rektora kościołów Leluchowie i Dubnem, w latach 1993 – 1994 rektora kościoła św. Mikołaja w Siedliskach koło Bobowej, w latach 1994 – 1995 rektora kościoła św. Leonarda w Wojniczu, w latach 1996 – 1999 proboszcza parafii Dzierżaniny i w latach 1999 – 2011 rektora kościoła w Boguszy.

Od 2011 roku był rezydentem w Boguszy, a od 2014 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa przy ul. Pszennej w Tarnowie. W roku 2003 został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Zmarły kapłan został również wyróżniony tytułem „Sądeczanin Roku” w 2000 roku oraz Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w roku 2004.

– „Będąc wieloletnim opiekunem i kustoszem powierzonych mu świątyń, m. in. w Czyrnej, Banicy, Bielicznej, Andrzejówce, Leluchowie i Dubnem, przeprowadził szereg prac konserwatorskich, przywracających dawną świetność architekturze i wyposażeniu tych obiektów. Dbał przy tym o zachowanie oryginalności i autentyczności budowli, wierności tradycji, w której powstały, a także o merytoryczną i techniczną poprawność przeprowadzanych zabiegów renowacyjnych. Dzięki swej wielkiej wiedzy z dziedziny historii sztuki, ogromnej determinacji i wzorowej postawie moralnej zyskał sobie sympatię, zrozumienie, a przede wszystkim pomoc ze strony społeczności lokalnych, które dziś na równi ze swoim kapłanami otaczają świątynie szacunkiem i materialną troską” – czytamy w laudacji na stronie województwa małopolskiego.

ks. Jan Wójcik   ks. Jan Wójcik
Archiwum TGN
ks. Jan Wójcik

Urodził się 5 sierpnia 1942 roku w Swoszowej. Egzamin dojrzałości złożył w 1960 roku w Bieczu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 2 czerwca 1968 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Łączki Kucharskie, Marcinkowice, Rytro, Tarnów – Klikowa, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Rudka.

W latach 1982 – 2009 pełnił urząd proboszcza parafii Rudka. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Radłów. Po złożeniu w 2009 roku urzędu proboszcza zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

ks. Piotr Sroka   ks. Piotr Sroka
Archiwum TGN
ks. Piotr Sroka

Od 2013 roku był wikariuszem w Zborowicach. Miał 48 lat. Ksiądz mgr Piotr Sroka urodził się 8 czerwca 1968 roku w Nowym Sączu. Pochodził z parafii Żeleźnikowa. Egzamin dojrzałości złożył w Nawojowej.

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 28 maja 1994 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szymbark, Olszyny koło Jasła, Wadowice Dolne, Zaborów, Stróże i – od roku 2013 – w parafii Zborowice.

ks. Stanisław Łabędź   ks. Stanisław Łabędź
Archiwum TGN
ks. Stanisław Łabędź

Był proboszczem w Gierczycach i Librantowej, a ostatnio rezydentem w Pasierbcu.

Ks. Stanisław Łabędź urodził się 26 marca 1936 roku w Lichwinie. Egzamin dojrzałości złożył w 1956 roku w Tuchowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 czerwca 1962 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szarwark, Góra Ropczycka, Chorzelów, Słopnice i Pasierbiec. W latach 1982-1989 pełnił urząd proboszcza parafii Gierczyce, w latach 1989-2002 urząd rektora rektoratu Librantowa, a po utworzeniu w 2002 roku parafii urząd proboszcza parafii Librantowa. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego duszpasterza trzeźwości w dekanacie Nowy Sącz - Centrum.

Po złożeniu w 2006 roku urzędu proboszcza pozostał w parafii Librantowa w charakterze rezydenta. Od 2007 roku mieszkał jako rezydent w parafii Pasierbiec. W 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

ks. Wiesław Jemioło   ks. Wiesław Jemioło
Archiwum TGN
ks. Wiesław Jemioło

Przez 23 lata był proboszczem w Bogumiłowicach. Ksiądz Wiesław Jemioło urodził się 29 stycznia 1954 roku w Brzesku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku.

Jako wikariusz pracował w Nawojowej, Rajbrocie, następnie w Wierzchosławicach i w parafii św. Pawła w Bochni. Od 1993 roku, przez 23 lata, pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zmarł 1 października 2016 roku.

ks. Antoni Paprocki   ks. Antoni Paprocki
Archiwum TGN
ks. Antoni Paprocki

Ks. Paprocki urodził się 27 czerwca 1938 roku w Łękach Górnych. Egzamin dojrzałości złożył w 1956 roku w Pilźnie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 czerwca 1962 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Baranów Sandomierski, Mikluszowice, Uście Solne, Ropa i Wilkowisko. W latach 1974 – 1983 pełnił urząd proboszcza parafii Filipowice, w latach 1983 – 1992 urząd proboszcza parafii Królówka, a w latach 1992 – 2008 urząd proboszcza parafii Bucze. Po złożeniu w 2008 roku urzędu proboszcza zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

ks. Jan Rusiniak   ks. Jan Rusiniak
Archiwum TGN
ks. Jan Rusiniak

Był rezydentem w Barcicach. Ostatnio mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. Ks. Jan Rusiniak urodził się 10 grudnia 1938 roku w Barcicach. Egzamin dojrzałości złożył w 1957 roku w Starym Sączu.

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 29 czerwca 1963 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Górki, Rożnów, Radgoszcz, Rzepiennik Biskupi, Samocice, Machowa i Radłów. Jako rezydent mieszkał w parafii Barcice i w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

ks. Kazimierz Zaucha

Był proboszczem w Miliku i Pogwizdowie. Ostatnio mieszkał w parafii Lisia Góra. Ks. Kazimierz Zaucha urodził się 1 stycznia 1928 roku w Lisiej Górze. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 9 maja 1954 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczawnica, Szczepanowice, Okulice, Gołkowice i Książnice. W latach 1972 – 1977 pełnił urząd proboszcza parafii Milik, a w latach 1977 – 1978 urząd proboszcza parafii Pogwizdów.

Od 1978 do 1989 roku był rezydentem z prawami wikariusza w parafii Szczurowa. W latach 1989 – 2005 był rektorem rektoratu Siedlec, a następnie zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa, przy ul. Pszennej 7 w Tarnowie. Od 2006 roku mieszkał w parafii Lisia Góra, w charakterze rezydenta.

ks. Stanisław Mękarski   ks. Stanisław Mękarski
Archiwum TGN
ks. Stanisław Mękarski

Urodził się 9 sierpnia 1929 roku w Przybysławicach. Egzamin dojrzałości złożył w 1950 roku w Radłowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 29 czerwca 1955 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Lipnica Murowana i Chełm. W latach 1969–1999 pełnił urząd proboszcza parafii Siemiechów, a następnie pozostał w tejże parafii, w charakterze rezydenta.

Ponadto w latach 1984–1990 sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Zakliczyn. Od stycznia 2016 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa przy ul. Pszennej w Tarnowie.

ks. Michał Dziedzic

Był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii Przybysławice. 23 sierpnia 2016 roku zmarł ks. Michał Dziedzic – emerytowany proboszcz parafii Przybysławice, rezydent w parafii Szalowa.

Ks. Michał Dziedzic urodził się 14 września 1934 roku w Wyskitnej. Pochodził z parafii Polna. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 roku, w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 września 1957 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Kamienica, Cmolas, Podegrodzie, Lubcza, Rożnów, Łęki Górne, Laskowa, Sękowa i Otfinów. W latach 1985–1999 pełnił urząd pierwszego proboszcza nowoutworzonej parafii Przybysławice. Po złożeniu w 1999 roku urzędu proboszcza zamieszkał jako rezydent w parafii Rytro. Od 2006 roku mieszkał w parafii Szalowa.

ks. Marian Łopatka   ks. Marian Łopatka
Archiwum TGN
ks. Marian Łopatka

Był proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Ropczycach w diecezji rzeszowskiej. Ks. Marian Łopatka urodził się 16 stycznia 1956 roku w Biskupicach Melsztyńskich. Pochodził z parafii Domosławice.

Egzamin dojrzałości złożył w Krakowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 22 maja 1983 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Piwniczna – Zdrój, Gromnik, Gorlice – Narodzenia NMP.

W latach 1994 – 2001 pełnił urząd rektora rektoratu pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ropczycach, a od 2001 roku urząd proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Ropczycach. Ponadto w latach 2004 – 2013 sprawował obowiązki ojca duchownego dekanatu Ropczyce, a od 2015 roku należał do Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej.

ks. Mieczysław Ryba   ks. Mieczysław Ryba
Archiwum TGN
ks. Mieczysław Ryba

Urodził się 23 grudnia 1928 roku w Ciężkowicach. Egzamin dojrzałości złożył w 1950 roku w Tuchowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 29 czerwca 1955 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Jurków koło Limanowej, Zdziarzec i Dulcza Wielka. W latach 1965 – 1999 pełnił urząd proboszcza parafii Dulcza Wielka, a następnie pozostał w niej jako rezydent.

Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Radomyśl.

ks. Stanisław Fiołek   ks. Stanisław Fiołek
Archiwum TGN
ks. Stanisław Fiołek

Urodził się 7 maja 1933 roku w Wyżycach. Pochodził z parafii Mikluszowice. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Pękali 24 czerwca 1956 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Mielec – św. Mateusza, Krynica – Zdrój – Wniebowzięcia NMP i Dębica – św. Jadwigi. W latach 1973 – 1974 pełnił urząd proboszcza parafii Bobowa, a w latach 1974 – 2003 urząd proboszcza parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. Po rezygnacji z urzędu proboszcza w 2003 roku pozostał w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w charakterze rezydenta.

Ponadto był notariuszem dekanatu Bobowa, wicedziekanem dekanatu Dębica, dziekanem dekanatu Dębica, po reorganizacji dekanatów dziekanem dekanatu Dębica – Wschód, dekanalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Dębica – Wschód, członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji do spraw Personalnych, Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, Zarządu Fundacji „Securitas”, delegatem Biskupa Diecezjalnego do spraw gospodarczych Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rejonowym ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej.

Od 1980 roku był Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, a od 1995 roku Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 1985 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W 2007 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dębicy otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

W wywiadzie dla „Gościa Tarnowskiego” w 2002 roku powiedział: „Pracę w Dębicy traktuję jako ogromny Boży dar. To przecież dwie trzecie mojego kapłaństwa, połowa lat mojego życia. Pokochałem tę parafię i tę świątynię, która jest mi niezwykle droga. A że wymaga ona ciągłej troski? Przez to staje się dla mnie jeszcze droższa! Dzisiaj, kiedy zbliżam się powoli do emerytury, muszę powiedzieć, że Miłosierny Bóg w ciągu tych 34 lat w Dębicy obdarzył mnie wielkimi darami. Jednym z nich są moi parafianie – dobrzy, ofiarni, życzliwi. Zawsze mogłem na nich liczyć. To dzięki nim – mocno przywiązanym do wiary i swojego kościoła – mogłem tak wiele w parafii zrobić i to zarówno na płaszczyźnie materialnej jak i duchowej. Dzisiaj wspólnie radujemy się, że nasza świątynia wyróżnia się swoim pięknem i jest miejscem, gdzie rozwija się życie religijne i modlitewne. Jego owocem są liczne powołania do stanu duchownego. Mam więc za co Panu Bogu dziękować...„

ks. Tadeusz Rolka   ks. Tadeusz Rolka
Archiwum TGN
ks. Tadeusz Rolka

Był emerytowanym proboszczem parafii Nowa Wieś. Ks. Tadeusz Rolka urodził się 21 października 1944 roku w Cieniawie. Pochodził z parafii Ptaszkowa. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu.

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 30 maja 1971 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Tarnów – św. Stanisława Kostki, Dębica – św. Jadwigi, Szymbark, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Łącko, Mikluszowice, Bruśnik i Góra Świętego Jana.

W latach 1992–2006 pełnił urząd proboszcza parafii Nowa Wieś. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza zamieszkał w 2006 roku jako rezydent na terenie parafii Ptaszkowa.

ks. Jan Janik   ks. Jan Janik
Archiwum TGN
ks. Jan Janik

Był emerytowanym proboszczem parafii Chomranice. Urodził się 23 września 1945 roku w Starym Sączu. Maturę zdał w tym mieście w 1964 roku i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Święceń kapłańskich udzielił mu biskup tarnowski Jerzy Ablewicz 31 maja 1970 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Radgoszcz, Stara Jastrząbka, Jodłowa i Tarnów - Katedra. W latach 1982-2010 pełnił urząd proboszcza parafii Chomranice.

W roku 2001 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii Chomranice w charakterze rezydenta, a następnie zamieszkał w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.

o. Jan Góra   o. Jan Góra
Archiwum TGN
o. Jan Góra OP

Związany był z naszą diecezją przez Dom Świętego Jacka na Jamnej, gdzie wybudował sanktuarium Matki Niezawodnej Nadziei. Miał 67 lat.

O. Jan Góra był doktorem teologii, duszpasterzem akademickim w Poznaniu. Rekolekcjonista, prozaik, twórca i animator ośrodków duszpasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad Lednicą, organizator corocznych spotkań młodych Lednica 2000, pod Bramą - Rybą (Bramą III Tysiąclecia), twórca Domu Jana Pawła II nad Lednicą.

O Małopolsce mówił, że tu mieszkają inni ludzie: serdeczni, życzliwi, skorzy do pomocy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama