Nowy numer 3/2021 Archiwum

Człowiek, autor, książka

Społecznik, dziennikarz i historyk zostali uhonorowani za troskę o małą ojczyznę i za jej promocję.

Już 18. raz sądeczanie wybierali Sądeczanina Roku. W plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Sądecką oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sądeczanin do tego tytułu zostało nominowanych 13 osób. Sądeczanie najwięcej głosów oddali na Jana Radzika z Siołkowej. – To wielki społecznik, działa na rzecz swojej małej ojczyzny i ma bardzo duże poparcie mieszkańców ziemi grybowskiej – zaznaczył w laudacji Andrzej Poręba, zastępca wójta gminy Grybów.

Pan Jan nie tylko działa w samorządzie, ale pełni też funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii św. i opiekuje się kościołem pomocniczym w Siołkowej, podlegającym parafii św. Katarzyny w Grybowie. Fundacja Sądecka i Stowarzyszenie Sądeczanin od pięciu lat organizują również konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora, wybitnego historyka Kościoła, który wywodził się z podsądeckiej Niskowej. Nagroda w postaci statuetki oraz czeku na 5 tys. zł przyznawana jest przez kapitułę konkursu w dwóch kategoriach – sądeckiego autora oraz książki o Sądecczyźnie. W kategorii „sądecki autor” do Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora zostało zgłoszonych 13 osób. – Nagrodę w tej kategorii otrzymał Jerzy Leśniak. Ma ogromny dorobek dziennikarski, w którym Sądecczyzna zajmuje najważniejsze miejsce. Jest autorem „Encyklopedii sądeckiej”, „101 Sądeczan”, „Panoramy sądeckiego sportu”. Z pewnością zasługuje na to, by wyróżnić jego pracę nagrodą – podkreśla Mariola Berdychowska, przewodnicząca kapituły. Z kolei w kategorii „książka o Sądecczyźnie” o nagrodę ubiegało się 27 książek, o 3 więcej niż w roku ubiegłym. Nowością było to, że kapituła oceniała książki według czterech kategorii, takich jak proza, poezja, wydawnictwo albumowe oraz książka naukowa i popularnonaukowa. Do ostatniej zostało zakwalifikowanych najwięcej pozycji. Laureatem nagrody w tej kategorii został Sławomir Wróblewski. – Jego naukowe opracowanie „Rycerstwo Ziemi Sądeckiej w średniowieczu” zachwyciło wszystkich obszernością materiału, głębią i precyzją ujęcia oraz bogactwem bibliografii. Jest to też książka, którą się dobrze czyta. Myślę, że patron nagrody i konkursu byłby zachwycony tą książką, ponieważ wpisuje się ona w całokształt prac badawczych, które prowadził ks. prof. Kumor – mówi Mariola Berdychowska.

Sądeczanie roku

Tytułem Sądeczanina Roku do tej pory pochwalić się mogą: Barbara Szarota, ks. Stanisław Lisowski, ks. Mieczysław Czekaj, Wiesław Czop, Ryszard Florek, ks. Janusz Szczypka, gen. Zygmunt Staniszewski, Krzysztof Mączka, Piotr Droździk, Anna Szczepanik--Dziadowicz, Ryszard Nowak, Celestyn Żeliszewski, Barbara Cetnarowska, Lucyna Zygmunt, Marta Mordarska, ks. Stanisław Kukla i Benedykt Poręba.

Laureaci Nagrody im. ks. Kumora

2012: Sądecki autor – Wanda Łomnicka-Dulak, poetka z Piwnicznej. Książka o Sądecczyźnie – „Dzieje Nowego Sącza” pod redakcją prof. Feliksa Kiryka. 2013: Sądecki autor – Antoni Kroh, etnograf, historyk kultury, pisarz, tłumacz prozy czeskiej. Książka o Sądecczyźnie – Danuta Sułkowska, „Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności”. 2014: Sądecki autor – Wojciech Kudyba, poeta, krytyk, historyk literatury. Książka o Sądecczyźnie – Zenon Szewczyk, „Słownik gwary Lachów Sądeckich”. 2015: Sądecki autor – prof. Bolesław Faron, historyk i krytyk literacki, wykładowca, medioznawca, wydawca. Książka o Sądecczyźnie – Jerzy Giza, „Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918–1922”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama