Nowy numer 4/2021 Archiwum

Bezpieczna przystań

To czwarta tego typu placówka w mieście. Pierwsza w sercu Tarnowa.

W tarnowskim Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, przy ul. Mościckiego 12, otwarto 16 marca Placówkę Wsparcia Dziennego w Formie Specjalistycznej. – To ośrodek dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, dzieci mających najróżniejszego rodzaju kłopoty: wychowawcze, egzystencjalne, edukacyjne – mówi dr Grzegorz Sudoł, dyrektor tarnowskiej „Kany”.

W PWD jest obecnie 30 dzieci. Codziennie placówka otwiera się dla nich w godzinach popołudniowych. Jest bezpieczną przystanią, ale też miejscem, w którym otrzymają pomoc psychologa, logopedy, terapeuty. – Ta placówka, jak trzy inne w mieście, w sposób wystandaryzowany i profesjonalny podejmuje tak potrzebą działalność. Charakterystyczne dla placówek wsparcia dziennego jest i to, że równocześnie prowadzona jest tu praca z rodzinami – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. Ośrodek w „Kanie” utworzono przy wsparciu finansowym miasta. – Bardzo się cieszę się, że przy współpracy instytucji kościelnej i lokalnego samorządu powstają tak wartościowe miejsca, które są świadectwem troski o dobro mieszkańców i które skutecznie wspierają potrzebujących – dodaje obecny na otwarciu placówki wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik. W „Kanie” działa już Centrum Systemowego Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Prowadzona jest działalność edukacyjna na kursach przedmiotowych oraz językowych. „Kana” organizuje również wyjazdy, półkolonie w ferie i w czasie wakacji. Teraz także opieką zostają objęte dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Ale spotykają się tu również ludzie dojrzali i seniorzy. Tarnowska „Kana” działa już 18 lat. – „Kany” powstawały jako odpowiedź na niekorzystne przemiany gospodarcze, ekonomiczne. Zajmowały się głównie szkoleniem młodych ludzi, by mogli płynnie wejść na efemeryczny i obarczony wówczas dużym bezrobociem rynek pracy. Czasy się zmieniły. Teraz przedmiotem ich działalności jest głownie kultura i edukacja, ale traktujemy tę działalność także jako formę zaangażowania Kościoła na rzecz ludzi i pole ewangelizacji – mówi biskup tarnowski Andrzej Jeż. Pasterz diecezji tarnowskiej zwraca też uwagę na to, że „Kana”, gromadząc dziś ludzi w różnym wieku, jest miejscem spotkania. – Wspólnie mieszkające wielopokoleniowe rodziny są dziś rzadkością, więc inne miejsca stają się płaszczyzną wielopokoleniowego spotkania. Cieszę się, że tu nawiązują się i realizują relacje między dziećmi, młodzieżą, seniorami – dodaje biskup Andrzej Jeż.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama