Nowy numer 4/2021 Archiwum

40 tys. absolwentów

Dwie z sześciu Państwowych Szkół Zawodowych w Polsce – tarnowska i nowosądecka – należą do najstarszych, choć mają zaledwie 20 lat.

Na mapie edukacyjnej dawnych województw tarnowskiego i nowosądeckiego 20 lat temu powstały Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Najstarszą, także w skali Polski, jest tarnowska uczelnia, która została powołana do istnienia przez Radę Ministrów 19 maja 1998 roku. Nowosądecka formalnie zaczęła działać 1 października 1998 roku. Jubileusz w Tarnowie obchodzono 18 maja.

Mszy św. dziękczynnej za 20 lat istnienia PWSZ przewodniczył w tarnowskiej katedrze bp Andrzej Jeż. Uczestniczyli w niej wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, rektorzy publicznych szkół zawodowych w Polsce, parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz tarnowskich i krakowskich uczelni, pracownicy administracyjni PWSZ, studenci. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wpisała się w pejzaż miasta i regionu, kształcąc młodych ludzi w duchu uniwersalnych wartości i patriotyzmu. Cieszy fakt, że studia licencjackie czy inżynieryjne, a później również magisterskie mogli podjąć w naszym mieście studenci, którzy z racji finansowych nie rozpoczęliby w ogóle studiowania gdzie indziej. Należy podkreślić, że PWSZ, kształcąc młode pokolenie, przyczynia się do rozwoju miasta, regionu, wzbogaca rynek pracy i podnosi poziom życia. Warto jednak pamiętać, by w dobie specjalizacji w dziedzinie nauki, przemysłu, usług poszukiwać całościowej wizji rzeczywistości i człowieka, by poznawaniu zawsze towarzyszyła miłość, która chroni przed wypaleniem – mówił w homilii biskup. Kilka lat temu zrodziła się idea powołania Akademii Tarnowskiej, która miałaby być połączeniem tarnowskiego Wydziału Teologicznego oraz PWSZ w Tarnowie. Promotorami pomysłu byli m.in. bp Wiktor Skworc i senator RP prof. Kazimierz Wiatr. – Jestem często pytany o projekt Akademii Tarnowskiej. Nie zapomnieliśmy o nim. Uczelnia się rozwija, uruchamia nowe kierunki, nowe specjalności, poszerza kadrę, rozbudowuję bazę, wspiera rozwój czasopism. Marzę o tym, żeby w PWSZ jeszcze mocniej rozwijała się nauka – mówił podczas uroczystości prof. Wiatr. W czasie 20-letniej historii mury tarnowskiej PWSZ opuściło 20 tys. młodych ludzi, którzy ukończyli tutaj studia I i II stopnia. Sądecka PWSZ może się poszczycić podobną liczbą absolwentów. Blisko 17 tys. młodych ludzi ukończyło tu studia I i II stopnia, a ponad 2,5 tys. studia podyplomowe. Warto dodać, że uczelnie wspomagają także edukację i rozwój osób starszych, uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów III Wieku. Obecnie studenci PWSZ w Tarnowie i Nowym Sączu mogą się kształcić w dziedzinach humanistycznej, administracji, ekonomii, matematyczno-przyrodniczej, politechnicznej, ochrony zdrowia i sztuki. Opiekę duchową nad studentami w Tarnowie sprawuje duszpasterstwo akademickie „Tratwa”. Swojego duszpasterza mają również studenci w Nowym Sączu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama