Nowy numer 3/2021 Archiwum

Odszedł misjonarz

13 sierpnia w szpitalu w Saumur we Francji zmarł ks. Józef Kordek, długoletni misjonarz w Republice Konga.

Ks. Józef urodził się w Bieczu 18 marca 1952 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Belnej i Bieczu. W Bieczu też ukończył w 1971 roku Liceum Ogólnokształcące. Po odbyciu studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie przez posługę bp. Jerzego Ablewicza 29 maja 1977 roku. Następnie podjął zadania wikariusza w Baranowie Sandomierskim (1977-1980) i Laskowej (1980-1982). Później, w wyniku zgłoszenia się na wyjazd na misje, został skierowany na odpowiednie przygotowanie. Do października 1982 roku przygotowywał się w Warszawie, a po nim w Mielcu w parafii pw. św. Mateusza otrzymał krzyż misyjny i został uroczyście posłany wraz z trójką innych misjonarzy (ks. Jan Malicki, ks. Bronisław Rosiek, śp. ks. Andrzej Kurek) przez bp. Jerzego na pracę misyjną do obecnej Republiki Konga. Następnie odbył bezpośrednie przygotowanie w Paryżu (XI 1982-VII 1983), po czym w połowie sierpnia tegoż roku udał się ze swymi kolegami misjonarzami do kraju misyjnego przeznaczenia.

Na kongijskiej ziemi spędził 23 lata. Swoją pracę misyjną zaczął w Owando, stolicy diecezji na północy Konga (IX 1983-17 X 1984). Kolejne 22 lata spędził w misji Gamboma, z czego ponad 19 lat (24 V 1987-1 X 2006 r.) jako proboszcz. Wcześniej był tu wikariuszem (17 X1984-24 V 1987). Na przestrzeni tych lat pełnił odpowiedzialne funkcje: był przez 10 lat dziekanem Regionu Plateaux, 2 lata wikariuszem generalnym, 4 lata wikariuszem biskupim i 6 lat dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych. Dokonał też wielu rekonstrukcji budynków. Całą parcelę misji w Gamboma otoczył murem, który liczy w sumie 400 m. Kierował też, w połowie lat osiemdziesiątych, budową dużego domu nowicjatu sióstr józefitek przez nie finansowanego.

Największym jego dziełem socjalnym, które stało się wielkim darem dla miejscowej ludności, było utworzenie na miejscu w 1999 roku szkoły katolickiej z klasami od 1 do 6. Przystosował do tego celu dom parafialny. Na początku był jej dyrektorem (1999-2000). Rok później dzięki niemu ruszyło w Gambomie gimnazjum katolickie (klasy od 7 do 10) wybudowane głównie z funduszy kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej. Do roku 2006 ks. Józef był opiekunem całego dzieła, które utworzył. Niezależnie od jego „patronowania” dziełu szkoła miała dyrektora. Ta katolicka szkoła ponadpodstawowa w rankingu krajowym w swojej kategorii w roku 2006 odniosła sukces, zajmując pierwsze miejsce. O niej, niosącej wartości jako szkoła katolicka, pisał w diecezjalnym biuletynie misyjnym "Głoście Ewangelię". Obecnie w wymienionych szkołach uczy się odpowiednio: 240 dzieci i 100 gimnazjalistów.

Z innych dzieł socjalnych należy wspomnieć rekonstrukcję apteki parafialnej, sali przedszkola katolickiego, murów kościoła, części plebanii i zaplecza gospodarczego (garaże, warsztat, magazyny).

Na terenie misji Gamboma w wioskach Okassa, Mossende i Ongogni wybudował kaplice. Zatroszczył się też o kilka kaplic prowizorycznych, ale dobrze służących miejscowej ludności. Wiązało się to również z przygotowaniem nowych parceli, zwłaszcza tam, gdzie intuicyjnie wyczuwał powstanie w przyszłości nowej parafii.

Zasadniczą jego posługą była katechizacja jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Organizował też nowe wspólnoty.

Po powrocie z pracy misyjnej we wrześniu 2006 roku podjął pracę duszpasterską w Krynicy Zdroju, a w roku 2007 wyjechał do Francji. Tam podjął pracę w archidiecezji Avignon w sektorze duszpasterskim Objat, a potem od 1 września 2008 w innym sektorze tejże archidiecezji. Następnie, w roku 2010, został przeniesiony na Korsykę, gdzie był proboszczem w parafii Pietranera i jednocześnie kapelanem Domu Polskiej Misji Katolickiej im. św. Jacka w okolicy Bastii. Od września 2016 roku pracował jako wikariusz we francuskiej parafii św. Teresy w Allonnes, będąc również duszpasterzem dla wszystkich wspólnot polskich w diecezji Angres.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii w Allonnes w piątek 17 sierpnia 2018 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama