GN 2/2021 Archiwum

Skąd „nie” dla sakramentalnego „tak”

O przyczynach kryzysów małżeńskich, kulturze wolnych związków i rozwodów mówi ks. Jerzy Bednarz, sekretarz Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Jak w każdym powołaniu tak i w życiu małżeńskim mogą się pojawiać trudności. Objawami kryzysu małżeńskiego może być m.in. coraz rzadsze spędzanie czasu wspólnie przez małżonków, pomijanie drugiej osoby przy podejmowaniu ważnych decyzji, unikanie obecności współmałżonka i brak zainteresowania jego sprawami, rozluźnienie więzi emocjonalnej, w tym zaprzestanie kontaktów intymnych i wzajemna niechęć wobec siebie. Przyczyny kryzysów małżeńskich możemy najogólniej rozpatrywać w dwóch wymiarach: życia naturalnego i nadprzyrodzonego.

Nie można zapominać, że proces budowania wspólnoty małżeńskiej zaczyna się już w rodzinach generacyjnych kandydatów do małżeństwa. Jeśli rodzina jest dotknięta jakąś patologią (np. alkoholizmem, przemocą, zdradami), ma ujemny wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka i może skutkować trudnościami w budowaniu własnej wspólnoty małżeńskiej. Tym, co może się przyczynić do kryzysów małżeńskich, jest element kulturowy. Jeśli środowisko promuje zasady życia małżeńskiego zgodne z nauczaniem Kościoła, a życie małżonków je potwierdza, to młody człowiek nabywa pewności, że taka forma życia jest właściwa. Z kolei jeśli w otoczeniu panuje relatywizm moralny, liczne są wolne związki, rozwody, z pewnością przyczyni się to do kształtowania postaw egoistycznych i mentalności rozwodowej, bez miejsca na ponoszenie ofiar i poświęcenia na rzecz małżonka. Człowiek zaczyna wówczas źle rozumieć wolność, tzn. jako swobodę czynienia tego, co mu się podoba. Ulega kulturze ulotności i tymczasowości. Zdarza się, że młodzi ludzie zawierają małżeństwo zbyt pochopnie, powodowani na przykład ciążą, tymczasem nie są przygotowani do małżeństwa pod względem emocjonalnym, psychicznym i materialnym. Tym, co utrudnia, a nawet uniemożliwia życie małżeńskie, jest także chorobliwe uzależnienie jednego ze współmałżonków od swoich rodziców. Taka osoba bardziej ceni związek z rodzicem niż relacje małżeńskie. Kolejną przyczyną, która może mieć wpływ na kryzys w małżeństwie, a nawet prowadzić do jego rozpadu, jest emigracja zarobkowa. Małżonkowie nie wytrzymują dłuższego rozstania i wchodzą w nieformalne związki. Innym razem emigracja może stanowić próbę ucieczki przed pojawiającymi się w małżeństwie trudnościami w przekonaniu, że rozłąka uleczy nieporozumienia. Drugi wymiar przyczyn kryzysów małżeńskich można umieścić w obszarze życia nadprzyrodzonego. Zdarza się, że narzeczeni zawierający małżeństwo nie mają wiary. Robią to tylko dlatego, że panuje taka tradycja. Wiąże się to nieraz ze słabym rozumieniem instytucji małżeństwa katolickiego, jego istotnych praw i obowiązków. Małżonkom, którzy nie żyją autentyczną wiarą, o wiele trudniej jest przetrwać życiowe doświadczenia. Nie dostrzegają bowiem sensu przeżywanych trudności i często zamiast starać się je przezwyciężyć, szukają złudnych rozwiązań, decydując się nawet na rozstanie. Warto zwrócić uwagę na źródło kryzysów, które tkwią w braku współpracy małżonków z łaską sakra- mentu małżeństwa. Brak tego filaru grozi sprowadzeniem życia małżeńskiego do relacji naturalnych bez wzajemnego uświę- cania się i dążenia do ostatecznego celu, jakim jest wieczne zbawienie.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama