Nowy numer 2/2021 Archiwum

Ali Ufki z sułtańskiego dworu

Przypadający 26 stycznia w Kościele w Polsce Dzień Islamu jest narzędziem dialogu międzyreligijnego. Wojciech Bobowski zaś jest przykładem człowieka dialogu.

Był luteraninem. Urodził się w Bobowej w 1610 roku. Z rodzicami wyjechał do Lwowa, gdzie pracował jako muzyk i organista. Został porwany i wzięty w jasyr.

– Musiał zwrócić uwagę swoimi talentami, bo trafił na dwór Murada IV, a potem służył następcom: Ibrahimo- wi I i Mehmedowi IV. Przeszedł na islam, przyjmując imię Ali Ufki – przypomina Barbara Kowalska, nauczycielka z Bobowej, która fascynuje się postacią rodaka. Ali Ufki był skarbnikiem na dworze, muzykiem i sułtańskim tłumaczem. Wreszcie, po 20 latach służby, sułtan wysyła go na wyprawę do Egiptu, a po niej Ali Ufki odzyskuje osobistą wolność, ale zostaje w Stambule i podejmuje obowiązki dragomana. – Staje się dyplomatą, pierwszym sułtańskim tłumaczem. Ali Ufki znał ponoć kilkanaście języków. W relacjach międzynarodowych był niemal pierwszą postacią dworu. Jako dyplomata i były niewolnik fascynował europejskie poselstwa. Jako muzyk dokonał pierwszego europejskiego zapisu nutowego tureckich pieśni. Sam też komponował – uznaje się go za najwybitniejszego kompozytora tureckiego XVII wieku. Wreszcie napisał aktualny do dziś podręcznik do gramatyki języka tureckiego – mówi Barbara Kowalska. „Gdy przeszedł na islam, przeprowadził dogłębne badania mające na celu podniesienie wzajemnego zrozumienia chrześcijan i muzułmanów. Był autorem przekładu Biblii (tur. Kitabı Mukaddes) na język turecki. Było to jedyne kompletne tureckie tłumaczenie tej księgi aż do 2002 roku” – pisze Izabela Miszczak, autorka przewodników po Turcji. Działań na rzecz zrozumienia międzyreligijnego podjął więcej. Napisał choćby po łacinie, dla Europejczyków, obszerny traktat o islamie wydany potem w kilku językach. Przetłumaczył na turecki anglikański katechizm. Pałac Topkapi trząsł się, kiedy Ali Ufki dyskutował z sułtańskimi imamami o islamie. – Jego działalność, także na tym polu, była szanowana i ceniona na dworze. Bobowski był świetny merytorycznie, może trochę nowoczesny, ale odnoszący się z szacunkiem do tradycji, którą przyjął za swoją. Z drugiej strony do końca czasem podpisywał się jako Alberto Bobovio Leopolitano, nie tylko jako Ali Ufki, co pokazuje, że trzymał się polskich i europejskich korzeni – podkreśla Barbara Kowalska. Kiedy w 2010 r. Stambuł został Europejską Stolicą Kultury, patronem roku wybranym przez Turków stał się właśnie Ali Ufki Bey.

Wezwanie do dialogu

ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie Relacje między Kościołem i islamem zawsze były trudne. Wynikało to zarówno z ogromnych różnic doktrynalnych, jak i rozmaitych uprzedzeń. Żyjąc jednak obok siebie, musimy podejmować dialog. Jako Polacy ciągle toczyliśmy walki zwłaszcza z muzułmańskimi Turkami i przedstawicielami innych narodów wyznających islam, ale – podkreślmy – nie były to wojny religijne. Chodziło o terytoria, wpływy i pieniądze. Mieliśmy w przeszłości wielu wybitnych znawców języka i kultury narodów wyznających islam, co przyczyniało się także do głębszego zrozumienia religijnego. Polacy w minionych epokach byli zafascynowani zwłaszcza kulturą arabską. Pomagało to we wzajemnym otwarciu. Dzisiaj niejako z powrotem jesteśmy wezwani do dialogu. Łączy nas wiara w transcendentnego Boga, w Jego miłosierdzie i w życie wieczne. Wobec prądów sekularyzacyjnych islam, który też im podlega, może się od nas nauczyć dialogu ze światem. Natomiast my możemy się nauczyć otwartego i dumnego wyznawania wiary w każdym miejscu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama