Nowy numer 2/2021 Archiwum

Masz słuch muzyczny i poczucie rytmu?

Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Kazimierza Pasionka w Tarnowie rozpoczęło rekrutację.

Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie zaprasza w swoje progi wszystkich kochających piękną liturgię i muzykę organową. Szkoła powstała w 1965 roku z inicjatywy bp. Jerzego Ablewicza i jest kontynuacją szkoły organistowskiej założonej w 1888 roku przez księży Stanisława i Franciszka Walczyńskich. Abp J. Ablewicz organizację studium polecił ks. Kazimierzowi Pasionkowi, który był dyrektorem szkoły przez czterdzieści lat (1965-2004).

Poprzez swoją działalność dydaktyczno-artystyczną studium stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi organisty. Absolwent Studium otrzymuje dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii.

Zajęcia w studium odbywają się na dwóch poziomach: podstawowym (I stopień) i podyplomowym (II stopień). Poziom podstawowy trwa 4 lata, dla zaczynających od „0” jest dodatkowo rok propedeutyczny. Wykłady odbywają się w soboty (od października do czerwca) wraz z lekcjami gry na fortepianie i organach. Poziom podyplomowy trwa dwa lata. Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych (od października do czerwca) razem z lekcjami gry na organach.

Do studium przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę organisty lub już ją pełnią, a nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego do pełnienia tej funkcji. Warunkiem przyjęcia do studium jest słuch muzyczny i poczucie rytmu, które sprawdza powołana w tym celu komisja.

Wymagania stawiane w studium są uwarunkowane i dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia (dotyczy to lekcji gry na organach i fortepianie). Kandydat do studium powinien złożyć podanie, życiorys, ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej, świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli takie posiada), opinię proboszcza o kandydacie, dwie fotografie oraz dyplom Studium Organistowskiego lub innej placówki o tym samym charakterze (dla kandydatów na Podyplomowe Studium Organistowskie).

Egzamin wstępny odbędzie się 21 września 2019 r. (sobota) o godz. 9 w Studium Organistowskim w Tarnowie.

Dokumenty należy składać w Diecezjalnym Studium Organistowskim przy ul. Dwernickiego 1, 33-100 Tarnów, tel.14 621-63-11 lub w Wydziale Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 631-73-48, 606-332-134 do 28 czerwca 2019 r. po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu. Dodatkowy termin: do 15 września 2019 r. (w miarę wolnych miejsc).

Zapraszamy do obejrzenia filmu o DSO:

Diecezjalne Studium Organistowskie Tarnów
Diecezjalne Studium Organistowskie Tarnów
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama