Nowy numer 23/2023 Archiwum

Długo na tę chwilę czekaliśmy

Młodzi z ósmych klas szkoły podstawowej przeżywają swoje zesłanie Ducha Świętego.

W środę 15 marca udzielenie sakramentu bierzmowania odbyło się w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Dar Ducha Świętego przyjęli młodzi z miejscowej parafii, a także z Piątkowej, Siennej i parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. 16 marca swoje zesłanie Ducha Świętego przeżywali młodzi z parafii dekanatu Pustków-Osiedle. W kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika sakrament przyjęli młodzi z Brzeźnicy, Korzeniowa, Ocieki i miejscowej wspólnoty parafialnej.

Druga uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu. Tutaj bierzmowanie przyjęli ósmoklasiści z Lubziny, Nagoszyna, Ostrowa, Paszczyny, Skrzyszowa i miejscowej parafii. We wtorek 21 marca w kościele pw. Świętej Rodziny w Tarnowie młodzi z miejscowej wspólnoty przyjęli sakrament bierzmowania. Tego samego dnia wieczorem bierzmowanie odbyło się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie sakrament przyjęli ósmoklasiści z parafii, a także z Tarnowa-Klikowej.

Wśród bierzmowanych w Nowym Sączu były Julia, Emilia i Martyna, które podkreślały, że bardzo czekały na ten moment. – Bierzmowanie poprzedziło długie przygotowanie w ramach katechezy w szkole i spotkań w kościele – mówi Julia. – Był też trudny egzamin, ale warto było się uczyć, ponieważ bierzmowanie jest bardzo ważnym spotkaniem z Bogiem – dodaje Emilia. – W przygotowanie była zaangażowana cała moja rodzina – mówi Martyna. Dziewczęta zaznaczają, że przyjęły sakrament z radością. – Teraz jest czas, żeby tej radości nie chować przed innymi. Trzeba swoją wiarę pokazywać na zewnątrz, wśród rówieśników, być świadkiem Jezusa Przemienionego – mówi Julia.

W Tarnowie dar Ducha Świętego przyjęli m.in. Filip i Maja. − Do sakramentu przygotowaliśmy się przez katechezę w szkole i spotkania w parafii − mówi Filip. − Do dzisiejszego wydarzenia przygotowała nas także wspólnotowa i indywidualna modlitwa − dodaje Maja. Moment bierzmowania przeżyli z wielką radością. − Cieszę się, że zrobiłam kolejny krok na drodze do dojrzałej wiary − mówi Maja. − Z bierzmowaniem wiążą się wymagania, przede wszystkim te, by być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem, uczniem Jezusa, przyznawać się do Niego w swoim życiu − podkreśla Filip. Bierzmowanie jest też zaproszeniem, by zaangażować się w życie parafii. − Ja jestem lektorem − mówi Filip. − Nie należę do żadnej grupy, ale bywa nieraz, że czytam podczas niedzielnej liturgii − dodaje Maja. Dziewczyna wybrała za swoją patronkę św. Martynę, ponieważ imponuje jej postawa męczennicy, która do końca pozostała wierna Jezusowi. Filip wybrał Jana, ucznia, którego Jezus najbardziej kochał. − Warto poznawać życie swoich patronów. Mają bardzo interesujące biografie i wiele mogą nas nauczyć − dodaje chłopak.

Szafarzem sakramentu był bp Leszek Oleszkiewicz, który uwrażliwiał rodziców, by pomagali młodym coraz bardziej świadomie wierzyć. – Najpierw mówiliście swoim dzieciom „mój Bóg”, teraz trzeba, by oni mogli to z pełną świadomością powiedzieć sami, jako chrześcijanie, którzy przez bierzmowanie weszli w przestrzeń dojrzałej wiary, która rozwija się, umacnia i zakorzenia dzięki temu, że rodzice łączą świadectwo z mówieniem o Jezusie. Tam, gdzie zamierają rozmowy o Panu Bogu, Kościele, Ewangelii, tam wiara powoli obumiera, zamieniając się już tylko w zwyczaj, zestaw tradycji, niemających już odniesienia do codziennego postępowania, które opiera się coraz bardziej na własnych pomysłach na szczęście − mówił biskup. Apelował również, by rodzice czuwali nad płomieniem wiary, który w sercach młodych rozpalił Duch Święty. − Jak go nie zgasić? Przede wszystkim przez świadectwo. Kiedy wasze dzieci zobaczą, jak się modlicie w domu, kiedy pokażecie im, jak ważna jest niedzielna i świąteczna Msza św., kiedy patrząc na was będą uczyli się kochać, szanować innych, wtedy możecie być pewni, że płomień wiary w nich nie zgaśnie, ponieważ będą chcieli naśladować wasz przykład − mówił biskup.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast