Nowy numer 20/2024 Archiwum

Naszą siłą jest jedność

W Kamieniu Śląskim odbyło się ogólnopolskie zebranie dziekanów wydziałów teologicznych. Uczestniczył w nim również ks. dziekan Marek Kluz z Tarnowa.

Spotkanie odbyło się 16 i 17 kwietnia na Opolszczyźnie w związku z 30. rocznicą powstania Uniwersytetu Opolskiego, w ramach którego działa również Wydział Teologiczny.

Na spotkanie w Kamieniu Śląskim przyjechali m.in. dziekani wydziałów teologicznych z Warszawy, Lublina, Szczecina, Katowic, Torunia, Krakowa i Tarnowa.

- Podczas obrad dyskutowano na temat nauczania religii w szkole i kształcenia katechetów oraz kondycji wydziałów teologicznych. Z takich spotkań zawsze wychodzimy umocnieni i pełni nadziei, bo naszą siłą jest jedność, jedność wszystkich ośrodków teologicznych w Polsce - mówi ks. prof. Marek Kluz, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

Jak podkreśla ks. Kluz, w Polsce istnieje 13 ośrodków teologicznych, w których można studiować teologię. Spotkanie dziekanów wydziałów teologicznych odbywa się co najmniej raz w roku i za każdym razem jest organizowane przez inny ośrodek naukowy w kraju. W zjeździe uczestniczy zawsze kilkunastu dziekanów. Tym razem miejscem spotkania była Opolszczyzna, gdyż przeżywa ona jubileusz 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego.

Warto dodać, że obecnie trwa rekrutacja na studia oferowane przez Wydział Teologiczny w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Teologię można studiować na specjalności kapłańskiej, przygotowującej przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie oraz na specjalności katechetyczno-pastoralnej dla osób świeckich i zakonnych, przygotowujących do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej.

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy