W służbie wychowania

Grzegorz Brożek

|

Gość Tarnowski 26/2012

publikacja 28.06.2012 00:15

Mimo nazwy zgromadzenie niewiele ma wspólnego z Paryżem, a już na pewno nie wznosi katedr. Pomaga jednak budować w sercach najmłodszych mieszkanie dla Jezusa.

 Wspólne wycieczki to okazja do integracji wolontariatu, ale nieraz także poważnych rozmów Wspólne wycieczki to okazja do integracji wolontariatu, ale nieraz także poważnych rozmów
Grzegorz Brożek

Kiedy młoda nauczycielka Karolina Gerhandinger, dziś błogosławiona, zobaczyła spustoszenia, jakich w dziele wychowania katolickiego dokonała rewolucja francuska, postanowiła nie siedzieć bezczynnie, z założonymi rękami. W rodzinnej Bawarii założyła Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. – Po likwidacji szkół kościelnych Matka chciała, by siostry podjęły dzieło edukacji i wychowania, służąc przede wszystkim ubogim dzieciom i młodzieży – mówi s. Tobiasza Kuboszek, przełożona domu w Nowym Sączu. Dzieło rozwinęło się niezwykle dynamicznie. Po kilkunastu latach siostry miały 25 domów w Europie. Potem pojechały na kontynent amerykański. W chwili śmierci Założycielki zgromadzenie liczyło – rzecz niezwykła – 2,5 tys. zakonnic. Nowy Sącz jest jedynym miejscem w diecezji, w którym pracują siostry de Notre Dame. Mają tutaj dwa domy.

Setki na Pola

– Na zaproszenie ks. prał. Stanisława Czachora siostry przyjechały do par. pw. św. Kazimierza i podjęły tam dzieło katechizacji parafialnej – wspomina s. Akwinata Orzeł. Dziesięć lat później powstał dom przy ul. Wincentego Pola. – Najpierw miał być domem dla sióstr na urlopach, potem miejscem opieki nad rodzicami naszych zakonnic. Stał się jednak ośrodkiem pracy z dziećmi i młodzieżą, bo siostry zauważyły, katechizując w szkołach, że potrzebne jest takie miejsce – mówi s. Tobiasza. Od 2000 roku działa tu świetlica „Magnificat” i wolontariat „Shalom”. Jedno nie może się obejść bez drugiego. – Świetlica dla dzieci ma charakter stricte edukacyjny. Dzieciom w odrabianiu lekcji pomagają starsi wolontariusze z „Shalom”. Oprócz tego młodzież odwiedza także swoich niepełnosprawnych rówieśników – tłumaczy s. Barbara Sporin, ma- tematyczka. Jaka z te- go korzyść? – Dzieci po- dnoszą się w nauce, widzimy to, chętniej sięgają po książki. Młodzież przez spotkania formacyjne ma okazję dzielić się swym czasem, czynić dobro, rozwijać duchowo – mówi s. Tobiasza. Najważniejsze, że chce z tej propozycji sióstr korzystać. W ciągu 12 lat przez świetlicę przewinęło się ponad 600 dzieci. Przez wolontariat przeszło blisko 700 młodych ludzi. Nowi zgłaszają się sami, mimo że nie rozsyła się wici, nie ogłasza rekrutacji.

Wejdź do radości

Opatrzność Boża prowadzi siostry od chwili założenia zgromadzenia. Maryja także czuwa. – To było na Jasnej Górze, w latach 70. XX wieku, kiedy wybrałam się na pielgrzymkę i zajrzałam do Jasnogórskiego Centrum Powołań. Siedziało tam kilkanaście różnych sióstr. Podeszłam do tej, która była akurat wolna. To była s. Emilia – wspomina s. Akwinata. Nawiązany kontakt podtrzymywały przez kilka lat. Powołanie się rozwinęło. Dziś od 20 lat s. Akwinata jest siostrą szkolną. Pracująca w Nowym Sączu siostra Barbara Sporin z Opola przyznaje, że dla niej powołanie było jak ogień z nieba. – Uczyłam po studiach matematyki. Usłyszałam na jednym kazaniu, że radość tych, którzy stoją przed drzwiami, nie jest pełna. Niemal w jednej chwili postanowiłam pójść za tym głosem, wejść do środka, poświęcić swe życie – mówi. Wielką radość dziś wynosi z katechizacji. – Matematyki jednak nie rzuciłam – uśmiecha się s. Barbara. – Robię z niej użytek w świetlicy jako, można powiedzieć, wolontariuszka – dodaje.

Grzegorz Brożek