Absolwentki górą

Joanna Sadowska

publikacja 30.10.2012 11:03

Ewa Cieplińska, Magdalena Drobot, Agnieszka Puchała i Anna Wołkowicz zostały tegorocznymi laureatkami nagrody im. Tadeusza Tertila.

Uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Powiatu Uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Powiatu
Joanna Sadowska/GN

Nagrody zostały przyznane podczas wspólnej, uroczystej sesji tarnowskiej Rady Miejskiej i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbyła się 30 X w tarnowskim ratuszu. Na spotkaniu obecny był Ryszard Tertil, wnuk burmistrza Tadeusza Tertila. -- Jestem przekonany, że mój dziadek patrzy z góry i jest zachwycony tym, jak rozwija się Tarnów. Jestem miłośnikiem tego miasta i to, co widzę napawa mnie optymizmem – mówił w ratuszu.

Najwyższą średnią ocen i tym samym Nagrodę im. Tadeusza Tertila w kategorii „najlepsza praca magisterska” z dziedziny humanistyczno-społecznej otrzymała praca magisterska Magdaleny Drobot „Świadomość ekologiczna mieszkańców Tarnowa”. Zwycięzcą w kategorii techniczno – przyrodniczej została praca Agnieszki Puchały „Centrum sportów jeździeckich i rekreacji w Tarnowie”. Z kolei praca licencjacka Ewy Cieplińskiej „Postawy wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży w tarnowskich placówkach nauczania integracyjnego” okazała się najlepsza w kategorii „praca licencjacka”. Ponadto kapituła konkursu wyróżniła pracę Anny Wołkowicz „Rola informacji w zarządzaniu turystyką na przykładzie Tarnowskiego Centrum Informacji”.

-- W tym roku do konkursu zakwalifikowanych zostało siedem prac: trzy magisterskie, trzy licencjackie i jedna inżynierska, z sześciu małopolskich uczelni wyższych: Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz czterech krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej i akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – dodaje Dorota Kunc – Pławecka, rzecznik prezydenta m. Tarnowa.

Nagroda została ustanowiona cztery lata temu, w 100. rocznicę objęcia urzędu przez Tadeusza Tertila – burmistrza, który na początku XX wieku wprowadził Tarnów w nowoczesność. Zgłaszane do konkursu prace licencjackich i magisterskich muszą być tematycznie związane z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.