Szczególna posługa: dotknąć Boga

Joanna Sadowska

publikacja 26.11.2012 09:57

Zakończyła się I tura rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Rekolekcje szafarzy Rekolekcje szafarzy
Do Gródka przyjechało 130 szafarzy
Joanna Sadowska/GN

Do domu rekolekcyjnego w Gródku nad Dunajcem przyjechało 130 szafarzy, m.in. z Tarnowa, Dębicy, Mielca, Maszkienic, Dębna, Zbylitowskiej Góry. Rozważania prowadził ks. Piotr Lisowski, proboszcz z Nowego Sącza – Biegonic. Szafarzy odwiedził również bp Andrzej Jeż oraz ks. prał. Bolesław Margański.

Nadzwyczajni szafarze posługują w naszej diecezji od dwudziestu lat. Pierwszy kurs ukończyło 80 mężczyzn, obecnie jest ich około 1000. Początkowo posługiwali w kilkunastu parafiach diecezji, teraz służą prawie w każdej z nich. W tej grupie są m.in. rolnicy, przedsiębiorcy, managerowie, nauczyciele, lekarze, pracownicy fizyczni i finansiści. Aktywnie włączają się w życie swej parafii i należą do ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz do rad parafialnych.

Głównym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii św. osobom chorym i starszym w każdą niedzielę i święta. Gdy jest taka potrzeba pomagają również kapłanom w swoich parafiach i udzielają Komunii św. wiernym podczas Eucharystii. Posługę Nadzwyczajnego Szafarza pełnią również siostry przełożone wobec potrzebujących sióstr w swoich wspólnotach zakonnych.

Szafarze objęci są stała formacją. Każdego roku uczestniczą w dniu skupienia i trzydniowych rekolekcjach. W tym roku, oprócz Gródka nad Dunajcem, kolejne tury rekolekcji odbędą się również w Ciężkowicach i Starym Sączu.