Redaktor wydania

Grzegorz Brożek

|

Gość Tarnowski 02/2013

publikacja 10.01.2013 00:00

Zaglądamy na Łemkowszczyznę, gdzie żyją różne grupy etniczne.

W obszernym tekście na ss. IV i V stronie zaglądamy na Łemkowszczyznę, gdzie żyją różne grupy etniczne. Kiedy w Kwiatoniu żył tylko jeden Polak, to na katolickie Boże Narodzenie odwiedzała go cała wieś łemkowska, ale on już miał kłopot, kogo odwiedzić w święta, które według kalendarza juliańskiego odbywały się później. W Kwiatoniu są dwie rodziny greckokatolickie, pięć prawosławnych, pozostałych 40 to rzymskatolickie i mieszane. Żyją jak przed laty, w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. Można?