Europejskie Centrum Muzyki

Joanna Sadowska

publikacja 13.02.2013 09:35

W Lusławicach zakończono budowę Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego.

Europejskie Centrum Muzyki Europejskie Centrum Muzyki
Obiekt powstał w ciągu 16 miesięcy.
arch. Skanska

Europejskie Centrum Muzyki, które w Lusławicach wybudowała Skanska, to kompleks budynków, w którym poza salą koncertową, znalazły się obiekty o charakterze dydaktycznym, pobytowym i technicznym, w tym sale ćwiczeń, pracownie instrumentalne oraz biblioteka. Sala koncertowa na 650 miejsc i jest jedną z największych tego typu sal w Polsce. Centrum, które sąsiaduje ze staropolskim dworem Pendereckich, jest pierwszym tego rodzaju ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie.

Ideą Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego jest inspirowanie najzdolniejszych młodych muzyków z całego świata do doskonalenia swoich umiejętności. Ma to być miejsce spotkań i warsztatów utalentowanych muzyków, którzy będą się kształcić pod okiem profesorów – mistrzów, takich jak Krzysztof Penderecki.

Obiekt powstał w ciągu 16 miesięcy, a jego budowa kosztowała 50,6 mln zł netto. Inwestycję dofinansowała Unia Europejska w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Europejskie Centrum Muzyki   Europejskie Centrum Muzyki
Jego budowa kosztowała 50,6 mln zł netto
arch. Skanska
Sala koncertowa   Sala koncertowa
Jest jedną z największych tego typu sal w Polsce.
arch. Skanska