Spadkobiercy polskości

Joanna Sadowska

publikacja 16.02.2013 13:54

W obecności rodziny Czartoryskich kadeci przejęli tradycję.

Uroczystości na zamku w Dębnie Uroczystości na zamku w Dębnie
Dowódcy Korpusu Kadetów
Joanna Sadowska/GN

Na Zamku w Dębnie, 16 lutego, odbyła się uroczystość przejęcia tradycji Szkoły Rycerskiej, Korpusu Kadetów II Rzeczypospolitej i Junackich Szkół Kadetów. Tradycję szkół przekazała księżna dr Barbara Czartoryska. Księżna jest kontynuatorem tradycji pokoleń, gdyż komendantem Szkoły Rycerskiej był jej przodek książę Adam Czartoryski.  

Kadeci z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów oprócz pisemnego aktu przekazania tradycji, otrzymali też proporce. Odbyło się również symboliczne przekazanie szabli dowódcy Korpusu Kadetów. – Tradycje, które przyjmujemy, to „Bóg, honor i ojczyzna”, wypisane na sztandarze. To nic nowego, to ciągłość, a my uświadamiamy młodym, że są tym pokoleniem, które dziedziczy te wartości – mówi ks. płk dr Marek Wesołowski, dyrektor szkoły "Liceum Akademickie Korpusu Kadetów" w Łysej Górze.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele wojska, samorządu, szkół kadetów, duchowieństwa, stowarzyszeń i rodziny uczniów.

Uroczystości na zamku w Dębnie   Uroczystości na zamku w Dębnie
Wręczenie proporca
Joanna Sadowska/GN
Uroczystości na zamku   Uroczystości na zamku
Księżna B. Czartoryska
Joanna Sadowska/GN
Uroczystości na zamku   Uroczystości na zamku
Honorowy kadet Kuba
Joanna Sadowska/GN