Nie rzucim ziemi

Grzegorz Brożek

dodane 17.02.2013 10:49

Protesty zorganizowała Rada Wojewódzka NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

Nie rzucim ziemi Wojciech Włodarczyk z Męciny, szef Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Grzegorz Brożek/GN

Rolnicy zebrali się najpierw na Mszy św. w starosądeckim Centrum Pielgrzymowania. Przewodniczący koncelebrze ks. prał. Ryszard Stasik wezwał rolników, by działali, by otwierali ludziom oczy na prawdę, by zabierali głos w obronie zasad moralnych. Po Eucharystii kolumna protestujących wyruszyła pod nowosądecką delegaturę Urzędu Wojewódzkiego. Prowadziło ją kilkanaście ciągników rolniczych z hasłami, na których protestujący wypisali niektóre swoje postulaty. – Chodzi nam o to, aby rządzący wreszcie zrobili cokolwiek dla polskiej wsi – mówi Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” RI. Postulaty, które podnoszą rolnicy, mają zarówno charakter ekonomiczny, jak i światopoglądowy. – Dzisiaj jest wszystko ważne. Jeżeli rolnikom odbierze się wiarę, to polski chłop traci siłę. Wierzymy w Boga, ale chcemy wierzyć też w siebie. Nie chcemy za dużo, ale choć trochę poczucia bezpieczeństwa w tej sferze, żebyśmy mogli funkcjonować. A następnie chcemy godnych warunków do gospodarowania. My nie chcemy czynić tego czyimś kosztem, tak jak media to przedstawiają. Chcemy mieć możliwość produkowania i dzielenia się, bo rolników naprawdę stać na to, aby żywić polskie społeczeństwo – dodaje W. Włodarczyk.

Nie rzucim ziemi   Kolumna ciągników przejechała ulicami Nowego Sącza Grzegorz Brożek/GN

Jak mówią protestujący, trzeba ułatwień ustawowych dla polskiego rolnictwa wobec faktu, że w innych krajach Unii Europejskiej produkcja rolnicza i eksport są dotowane. – Ich produkty wchodzą na nasz rynek z cenami, których my nie jesteśmy w stanie dać. Nie jesteśmy w stanie nierównej konkurencji stawić czoła. Poza tym na rynku rolnym my, rolnicy, jesteśmy oszukiwani przez przetwórców, pośredników. My ponosimy największe koszty, a największe zyski zgarniają pośrednicy – dodaje szef rolniczych związków w Małopolsce. Niemniej jednak podkreśla, że jest nadzieja dla polskiej wsi.

Po przemówieniach wygłoszonych na stopniach delegatury Urzędu Wojewódzkiego protestujący przekazali swoje postulaty, a następnie przejechali na sądecki Rynek, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

Więcej w tarnowskim "Gościu Niedzielnym" w numerze na 3 marca.

 

Postulaty Rady Wojewódzkiej NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych na proteście w dniu 16 lutego 2013:

 

1. Realizacji postulatów przedstawionych przez rolników protestujących w Szczecinie i innych regionach kraju w tym w szczególności:

- uszczelnienia procesu obrotu ziemią rolną poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych, które zabezpieczą ziemię na powiększenie polskich gospodarstw rodzinnych

- opracowania regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po roku 2016, która powinna trafić do gospodarstw rodzinnych

- zapewnienia środków na kredyty preferencyjne, w szczególności w okresie wzmożonej wyprzedaży państwowej ziemi rolnej

2. Podjęcia przez Rząd RP kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia równych warunków konkurencji polskim rolnikom w Europie między innymi poprzez wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich w 2014 roku

3. Utrzymania systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz zmiany niekorzystnych zapisów ustawy o wcześniejszych emeryturach w systemie KRUS

4. Wprowadzenie Rządowego programu wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych.

5. zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100 %

6. Wprowadzenia zapisów ustawowych, które uwolnią Polskę od upraw GMO.

7. Dopuszczenia do swobodnego handlu produktami regionalnymi, przez rolników, w tym producentów owoców miękkich, z dostosowaniem krajowych przepisów do prawa unijnego, dotyczącego wyrobów spirytusowych i winiarskich, podobnie jak w krajach sąsiednich, takich jak Słowacja, Czechy, Węgry, Austria.

8. Przywrócenia roli spółdzielczości rolniczej i ogrodniczej, obsługującej drobne rolnictwo, i zapewnienie jej odpowiedniego poziomu finansowania w nowym PROW

9. Zaprzestania prywatyzacji Lasów Państwowych i zatrzymania sprzedaży Polskich Kolei Linowych.

10.Wsparcia socjalnego dla rodzin wielodzietnych i ubogich, a także zaprzestania likwidacji małych wiejskich szkół.

11.Zapewnienie wolności słowa i pluralizmu mediom oraz przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam

12. Zaprzestania walki z Kościołem i ośmieszania naszej wiary.

13.Przywrócenia programu nauczania historii w szkołach, do wcześniejszego wymiaru godzin.