Nagrody im. ks. Kumora rozdane

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 25.02.2013 11:34

Książka o Sądecczyźnie i sądecki autor – w tych kategoriach przyznano wyróżnienia.

Wanda Łomnicka Dulak Wanda Łomnicka Dulak
Repr. ks. Zbigniew Wielgosz

W sądeckim Sokole odbyła się uroczysta gala, podczas której przyznano m.in. Nagrodę im. ks. Bolesława Kumora, ustanowioną przez Fundację Sądecką.

W kategorii „książka o Sądecczyźnie” wyróżniono „Dzieje Nowego Sącza” prof. Feliksa Kiryka. Zwyciężczynią w kategorii „sądecki autor” została Wanda Łomnicka Dulak, poetka, autorka słynnego Krakowiaka sądeckiego, który był śpiewany dla Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 roku.

- Na swojej drodze spotykam tylu fantastycznych, wspaniałych ludzi. Chciałbym najpiękniejszymi słowami wyrazić im wdzięczność, ale myślę, że najbardziej odpowiednie będą te najprostsze - „Bóg zapłać”. Cieszę się, że powstała idea Nagrody im. ks. prof. Bolesława Kumora, że znaleźli się ludzie, którzy chcą pracować w Kapitule – powiedziała laureatka dla portalu sądeczanin.info

Ks. prof. Bolesław Kumor pochodził z Niskowej k. Nowego Sącza. Był wybitnym historykiem Kościoła, autorem wielu prac o Sądecczyźnie.