Jesteście wezwani

Joanna Sadowska

publikacja 23.03.2013 11:14

W Tarnowie rozpoczęło się Diecezjalne Forum Młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, którą prowadził ks. Paweł Górski, organizator Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, którą prowadził ks. Paweł Górski, organizator
Joanna Sadowska/GN

Spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele młodzieżowych wspólnot dekanalnych, ruchów i stowarzyszeń z całej diecezji wraz ze swymi duszpasterzami, poświęcone zostało nowej ewangelizacji. Hasło spotkania: „Jego wezwanie – naszym wyzwaniem" nawiązuje do hasła tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).

-- W czasie forum chcemy wspólnie zastanowić się nad naszą rolą, możliwościami i odpowiedzialnością za dzieło ewangelizacji w naszych środowiskach. Mamy nadzieję, że owocem tej refleksji będą konkretne wnioski i rozwiązania, z których będziemy korzystać w naszych wspólnotach – mówi ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży tarnowskiej kurii.

Spotkanie, odbywające się w IV LO w Tarnowie, rozpoczęła prelekcja Marka Filara z Centralnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło–Życie. W programie były również wykład ks. Artura Sepioło ze Szkoły Nowej Ewangelizacji (odpowiedzialny za dzieło nowej ewangelizacji diecezji gliwickiej), praca w grupach oraz wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem będzie wspólna Eucharystia w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach oraz uwielbienie.

Forum Nowej Ewangelizacji   Forum Nowej Ewangelizacji
Joanna Sadowska/GN

Forum Nowej Ewangelizacji   Forum Nowej Ewangelizacji
Uczestniczą w nim przedstawiciele młodzieży ze wszystkich dekanatów
Joanna Sadowska/GN