Jak wychowywać, by wychować

Joanna Sadowska

publikacja 25.04.2013 12:31

To temat odbywającej się w Tarnowie sesji naukowej zorganizowanej przez biskupa tarnowskiego Andrzej Jeża i starostę tarnowskiego Romana Łucarza.

W sesji uczestniczyli nauczyciele, katecheci, alumni tarnowskiego seminarium i młodzież W sesji uczestniczyli nauczyciele, katecheci, alumni tarnowskiego seminarium i młodzież
Joanna Sadowska/GN

– Mamy świadomość, że proces wychowawczy może być ambiwalentny – mówił bp A. Jeż. – Z jednej strony rozwija w nas postawy pozytywne, ale też, poprzez patologiczne procesy, może dojść do wzmocnienia postaw negatywnych, zablokowania naszych talentów, czy wprowadzić na drogę destrukcji. Nie wystarczy stworzyć bardzo dobre prawo i odpowiednie struktury, potrzeba pracy nad człowiekiem od środka – podkreślał hierarcha.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) mówił o współczesnych wyzwaniach wychowawczych, ks. dr Paweł Górski (Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie) o inicjatywach wychowawczych Kościoła, zaś dr Marek Ryk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) o roli państwa w wychowaniu. -- Poprzez akty prawne, normatywne i działania około wychowawcze państwo pośrednio wypływa na wychowanie. Moim zdaniem, nie spełnia ono swoich zadań w takim stopniu, w jakim dzisiejsze społeczeństwo tego potrzebuje. Są problemy społeczne, na które państwo nie odpowiada, to np. demografia, czy upadające szkolnictwo – podkreślał prelegent.

O tym, jak teoria wygląda w praktyce, czyli doświadczenia wychowawcze współczesnej szkoły były tematem wystąpień Jolanty Adwent (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu) i Jolanty Dziuban (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku). S. dr Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) przybliżyła dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego, członkowie Cenacolo z Poręby Radlnej opowiadali o swojej wspólnocie.

Współorganizatorem sesji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Sesję otworzył bp Andrzej Jeż   Sesję otworzył bp Andrzej Jeż
Joanna Sadowska/GN
Sesja odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oddział w Tarnowie   Sesja odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oddział w Tarnowie
Joanna Sadowska/GN
Współorganizator spotkania Roman Łucarz, starosta tarnowski    Współorganizator spotkania Roman Łucarz, starosta tarnowski
Joanna Sadowska/GN