Zawsze możesz pomóc

Grzegorz Brożek

publikacja 26.04.2013 14:01

Na zajęcia formacyjno-szkoleniowe przyjechali z całej diecezji opiekunowie i asystenci SKC.

Zawsze możesz pomóc Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne i informacyjne Grzegorz Brożek/GN

W diecezji działają obecnie 154 Szkolne Koła Caritas. – Podejmujemy troskę o formację tych, którzy odpowiadają za dzieci i młodzież, którą mają pod opiekę. Formacja osobista jest bardzo ważna, zwłaszcza wobec faktu, że działalność SKC to nie tylko doraźne akcje czy trwałe działania, ale przede wszystkim kształtowanie młodych charakterów – mówi ks. Piotr Grzanka, wicedyrektor diecezjalnej Caritas.

W czasie spotkania, które odbyło się w tarnowskiej siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z prelekcją dotyczącą wyzwań jakie stoją ciągle przed Caritas, zwłaszcza w Roku Wiary wystąpił ks. dr Piotr Potyrała. Natomiast Katarzyna Duraj, prezes Stowarzyszenia „Kropla” mówiła o przeszczepach i potrzebie budowania świadomości społecznej dotyczącej możliwości pomocy chorym także przez dar z samego siebie, choćby przez bezpieczne oddanie szpiku kostnego chorym na białaczkę.

- Przygotowujemy się zarazem do kolejnego, VII zjazdu Szkolnych Kół Caritas, który odbędzie się 11 czerwca w sanktuarium w Okulicach. To także ważna informacja, którą wraz z serdecznym zaproszeniem przekazaliśmy odpowiedzialnym za SKC w diecezji – dodaje ks. Piotr Grzanka.

 

Zawsze możesz pomóc   Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Ks. Piotr Grzanka, odpowiedzialny za SKC w diecezji Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Prelegent, ks. dr Piotr Potyrała Grzegorz Brożek/GN Zawsze możesz pomóc   Grzegorz Brożek/GN