Pierwsze pięć lat

ak

|

Tarnowski 22/2013

publikacja 30.05.2013 00:00

Poprzez muzykę, taniec i śpiew opowiadali o pielgrzymkach bł. Jana Pawła II.

Konkurs co roku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów nie tylko z powiatu dąbrowskiego. We wszystkich edycjach wzięło w nim udział ponad 3 tys. osób Konkurs co roku spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów nie tylko z powiatu dąbrowskiego. We wszystkich edycjach wzięło w nim udział ponad 3 tys. osób
archiwum organizatora

Najpierw uczniowie wypełniali test sprawdzający ich wiedzę na temat życia papieża Polaka. W drugim etapie przygotowali prace plastyczne o wybranym sanktuarium i wreszcie w finale poprzez scenografię, muzykę, taniec, kostiumy i śpiew przedstawiali wybraną pielgrzymkę. Tak wyglądała VI edycja regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez bł. Jana Pawła II pt. „Bądź wielkim”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Papież – Pielgrzym. Pierwsze pięć lat pontyfikatu Jana Pawła II (1978–1983)”.

W tym roku laureatami poszczególnych kategorii zostali: w kategorii szkoły podstawowe: I miejsce Publiczna SP w Nieczajnie Górnej, II – Publiczna SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i III – Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy. Gimnazja: I miejsce – Zespół Szkół w Mędrzechowie, II – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, III – Zespół Szkół Publicznych w Radgoszczy. Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie, II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Wyróżnienia otrzymały Zespół Szkół Publicznych w Luszowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce – SP. Konkurs zorganizowało Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, przy wsparciu instytucji kulturalno-oświatowych.