Głos nauczyciela

Joanna Sadowska

publikacja 03.07.2013 09:44

Zakończyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę.

Uczestnicy pielgrzymki Uczestnicy pielgrzymki
M. Urbańska

76. spotkanie nauczycieli z całej Polski zakończyło się 2 VII w godzinach popołudniowych. Uczestniczyła w niej liczna delegacja nauczycieli z naszej diecezji wraz z kapłanami i z ks. Piotrem Paskiem, diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców.

Spotkanie rozpoczęło się 1 VII ogólnopolskim sympozjum nauczycieli katolickich. Wśród wykładowców był m.in. ks. dr Tomasz Jaklewicz z „Gościa Niedzielnego” i ks. prof. Tadeusz Panuś z UPJPII Kraków, który mówił m.in. o fenomenie ludzkiego głosu, który, tak jak ludzka twarz ma indywidualne cechy. Nawiązując do słów Jezusa „Moje owce słuchają mego głosu” podkreślał, że i w głosie nauczyciela powinien być słyszalny głos Jezusa. Piękne świadectwo wiary dała też Magdalena Urbańska z Tarnowa, wieloletni prezes KSW w Tarnowie, obecnie pełniąca funkcję wiceprezesa.

Duszpasterstwo Nauczycieli z Diecezji Tarnowskiej włączyło się też w oprawę liturgiczną Mszy św. na Wałach Jasnogórskich, która odprawiona została w drugi dzień pielgrzymki. O przygotowanie i wprowadzenie do liturgii Mszy św. zostali poproszeni nauczyciele z Tarnowa, Liturgię Słowa zaś prowadzili nauczyciele z  Kamionki Wielkiej.

Oprawę muzyczną przygotowała i poprowadziła Tarnowska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „DIVINA IN MISERICORDIA" pod batutą Adama Kaniarza. Opiekunem orkiestry jest ks. Czesław Haus, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.