Tarnowiec doczekał się monografii

js

publikacja 11.08.2013 00:30

Monografia jest efektem kilkuletniej pracy, jakiej podjęli się autorzy poszczególnych artykułów, w większości będący mieszkańcami Tarnowca.

Monografia Tarnowca Monografia Tarnowca
Joanna Sadowska /GN

– Postawili przed sobą zadanie ambitne: ogarnięcia wszystkich sfer życia Tarnowca od czasów prehistorycznych po współczesne, a nawet przedstawili koncepcję przyszłości tej miejscowości. Materiał od autorów zebrał i uporządkował Ryszard Lis – mówi Piotr Pawlina z Urzędu Gminy Tarnów.

Monografia, której powstanie zainicjował znany tarnowiecki społecznik i wielokrotny radny Mieczysław Srebro, została podzielona na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej „Tarnowiec wczoraj”, została zaprezentowana przeszłość miejscowości od czasów prehistorycznych, a następnie historia miejscowości, parafii, sylwetki kapłanów pracujących w Tarnowcu, dzieje tarnowieckiego cmentarza, ochronki, szkół – podstawowej i zawodowej, historia Państwowego Ośrodka Maszynowego, gromady, biblioteki i klubu sportowego.

W części drugiej, zatytułowanej „Tarnowiec dziś”, opisana została współczesność tej miejscowości. Autorzy tej części prezentują rozwój gospodarczy i komunalny Tarnowca, funkcjonowanie przedszkola i zespołu szkół, radnych i sołtysów oraz znajdujące się na terenie miejscowości kapliczki i figury.

Ostatnia część, „Tarnowiec jutro”, zawiera wizję Tarnowca w przyszłości. Nie są to oczywiście futurystyczne wizje z pogranicza fantastyki, ale bardzo konkretne, realistyczne wybieganie w stosunkowo niedaleką przyszłość, oparte na konkretnym dokumencie, jakim jest przyjęty przez radę gminy Tarnów „Plan odnowy miejscowości Tarnowiec na lata 2010-2016”. Autorzy opracowań zawartych w tej części prezentują kierunki rozwoju miejscowości, aby w pełni mogła zasługiwać na miano nowoczesnej wsi na miarę XXI wieku.

Piotr Pawlina, rzecznik prasowy Gminy Tarnów
Gość Tarnowski
Całość jest bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami, na których wielu mieszkańców zapewne ze zdziwieniem zobaczy swoich bliskich, a może i samych siebie. Niektóre z nich były już zgromadzone i publikowane w ramach realizowanego przez miejscowy Zespół Szkół Publicznych projektu „Dyskretny urok starej fotografii”, część z nich to dotychczas niepublikowane fotografie wyciągnięte z domowych archiwów na potrzeby tej publikacji. Całość zamyka bibliografia publikacji, z których korzystali autorzy, zredagowana przez Adama Rybę.

Publikacja „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro…” dofinansowana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, została zaprezentowana w Urzędzie Gminy Tarnów.

Grzegorz Kozioł, wójt Gminy Tarnów
Gość Tarnowski